Norwegian-German translation of ild

Translation of the word ild from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ild in German

ild
generellnoun Feuer [n]
  røykingnoun Feuer [n]
Synonyms for ild
Derived terms of ild
artilleriild, av ild, avbilde, avbilding, helvetesild, bildefremviser, bilde, bildebånd, bildebok, bildestormer, bodybuilder, bodybuilding, ildtøy, ildtenner, brystbilde, diabilde, ild-, ildfast form, ildfast leire, ildfast stein, ildflue, ildrake, ildbukk, ildkule, ildskjær, ildsted, ildtang, ildvann, fantasibilde, flakkende ild, flankerende ild, forbilde, formildende, gavmild, gavmildhet, gråtemild, hildring, i ild og flammer, bildestormende, ilddåd
ilder, innbilde, inntektskilde, kilde, kildekarse, kildevann, kort med bilde, kryssild, leke med ilden, luftvernsild, med mild røst, mild, mild overtalelse, mildhet, mildne, mildrende, mildring, mildt, mønsterbilde, nærbilde, ugjestmild, ugjestmildhet, øyeblikksbilde, ombilde, ombildning, umildhet, umildt, overføringsbilde, primær kraftkilde, reiseskildring, røkt sild, rullet sild, røntgenbilde, sikker kilde, saltet og røkt sild, sette ild, sild, sildemåke, skarpsild, skjærsild, skinnebilde, skildre, skildrende, skildring, skremmebilde, speilbilde, som ildner opp, som ildner opp til, som ildner opp til handling, spre seg som ild i tørt gress, ta ild, ta et bilde av noen, tenne ild, tilde, tildele, tildele attest, tildele bevis, tildeling, tildømme, tildømming, tilforlatelig kilde, oppildne, oppildnet, formilde, gildre, ilde, ildne, sildre, spildre, tildekke, vildre, dildo, gavmildt, gildehall, gjestmild, ildfull, ildprøve, ildraker, kildeelver, lysbilde, mild bløt, mildnes, miniatyrbilde, pålitelig kilde, røkesild, seilduk, skilderhus, skriftbilde, skyggebilde, tildekket, tildeling av kategori, tittelbilde, utklippsbilde, tildelt, tildragelse, landskapsbilde, skilderi, fra arilds tid, uhildet, som ild og vann, vann-/jord-/luft-/ildvesen, verdensbilde, som ild, kildekode, urbilde, bildesamling, gilde, hjelpekilde, ildvåpen, rake kastanjene ut av ilden for, ilddåp, i vilden sky, tildekking, kildeskrift, som ild i tørt gress, drikkevannskilde, ildmørje, ildtunge, ute av bildet/historien/syne/sagaen, ildfast, ildsikker, indre bilde, ildsjel, kildehenvisning, fri kildekode, åpen kildekode, kopi av skjermbildet, skjermbilde, skjermbildekopi
Similar words

 
 

More examples
1.Den høye lyse" har allerede vært under" dobbelt ild" på flere nattkinoforestillinger, men først igår fikk forvirrede Pierre Richard sin premiere på Soria Moria I.
2.En vegg av ild beskytter oss.
3.Gå bort fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler.
4.I" POESI 2" fornemmer man at det ikke er en tallrik redaksjonskomite som står bak, men et par driftige og glødende enkeltmennesker som sikkert har gått gjennom ild og vann for å få til dette.
5.I 1968 sang Ole Ellefsæter om" pottiter og sild, for å tenne en olympisk ild.
6.(NTBDPAAFP) Flykaprerne om bord i det kuwaitiske passasjerflyet på flyplassen i Teheran åpnet imorges på nytt ild inne i flyet.
7.Brigadene er den operative enhet som samordner manøverelementer som infanteri og kavaleri med ild og forsyningsstøtte.
8.Den olympiske ild er et symbol vi vil holde rent, fastslo han, og la til at det eksisterer en fundamental mentalitetsforskjell mellom grekere og amerikanerne.
9.Det er like så umulig som å blande ild og vann, sa Oskar Fischer i en tale til Hovedforsamlingen, og la til at den sosialistiske Tyske demokratiske republikk og den kapitalistiske Forbundsrepublikken som også tilhører en annen militær allianse, ikke på noen måte kan gjenforenes.
10.Husk at det er forbudt å gjøre opp ild i eller nær skogsmark i perioden 15. april15. september.
11.Hvis vi har med en virkelig pyroman å gjøre, en med sykelig trang til å se ild, kan det selvsagt være en viss fare for gjentagelser.
12.I denne genseren ble jeg hevet ut fra Hotell Sara, sier han med latinsk ild i øynene.
13.Ingen røk uten ild. ?
14.Videre er det foreslått nye krav til konstruksjonen rundt husdyrrom - slik at dyrene sikres bedre mot at ild sprer seg raskt.
15.Øvelsen er ikke over i og med" Ild opphører".
16.15. april trådte det årlige forbud mot bruk av åpen ild i skog og mark ikraft.
17.25åringen har i avhør med politiet lagt alle kort på bordet og erkjent at det var han som tente på Norefjellstua med åpen ild og whitespirit.
18.75 prosent av de mellom 600 og 800 skog og utmarksbranner som bryter ut hvert år, skyldes folks uforsiktighet og manglende omtanke ved bruk av ild, skriver Norsk Brannvernforening.
19.Alle teorier om at brannen kan ha vært påsatt eller skyldes uforsiktig omgang med ild eller elektriske apparater, er forlatt.
20.Amatører eller ikke amatører, sponsorer eller ikke sponsorer, boikott eller ikke boikott - alle stridigheter var glemt da den olympiske ild ble tent.
21.Amerikanerne åpnet ild mot stillinger i de syriskkontrollerte områdene.
22.Andre advarer mot faren for japansk hevn og at vi kan komme under dobbelt ild i en amerikansk invasjon.
23.Av de norske samler interessen seg spesielt om skolens egen student, Ina C. Johannessen, som skal presentere sin hovedoppgave" Jord, Luft, Ild og Vann" med undertittelen" Stemninger".
24.Barns lek med ild koster årlig ca. 30 millioner kroner i erstatningsutbetalinger fra forsikringsselskapene.
25.Bladet fremhever hvor forsiktig man må være med åpen ild - og ikke minst sigarettglør - i våre moderne boliger.
26.Brannen oppsto efter at åpen ild på loftet fikk spre seg.
27.Branntekniske eksperter har fastslått at brannårsaken på Norefjellstua var åpen ild.
28.Brennende talglys og åpen ild," Peis kaldet" (nytt ord i 1889 ?) i storstuen, overveldet nærmest alle som var møtt frem til denne store dag.
29.Bruk av bar ild og røking på sengen er klare hovedårsaker til brann.
30.DEN GRESKE regjering støttet tirsdag innbyggerne i landsbyen Olympia mot amerikanske planer om å skaffe 60 millioner dollar til veldedige formål ved hjelp av den olympiske ild.
Your last searches
ild