Norwegian-German translation of ilder

Translation of the word ilder from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ilder in German

ilder
zoologinoun Iltis [f]
Derived terms of ilder
Similar words

 
 

More examples
1.Et annet dyr som kan komme til å få betydning for pelsdyrnæringen er ilder - også kalt den europeiske mink.
2.Han vant nemlig 15kilometeren med en margin på over halvminuttet til toeren, Sovjets Ilder Garifulin.
3.Utover disse hovedgruppene eksporteres det beskjedne kvanta skinn av ilder, villrev og norsk sobel.
4.Sølvrev, blårev, ilder og - mårhund !
Your last searches