Norwegian-German translation of innbefatte

Translation of the word innbefatte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innbefatte in German

innbefatte
mulighetverb abdecken, einschließen
  omfatteverb umfassen, einschließen, enthalten
  innfatteverb umfassen, einschließen, beinhalten, enthalten
Synonyms for innbefatte
More examples
1.Alt du kan innbefatte i begrepet menneskelighet, på godt og ondt," svarer Jahn Otto Johansen i et programforord til Cabaretgruppens jiddischkabaret" Over byen", som for tiden spilles i Teaterkroa i Restaurant Gamle Rådhus.
2.Å melde seg ut av det integrerte militære samarbeide er ett steg på veien, sa han, og tilføyde at en ny forsvarskommisjons mandat også må innbefatte et klart brudd med NATOs atomvåpenstrategi.
3.Den britiske regjering driver nå et aktivt diplomati for å utvide FNstyrkenes rolle i SydLibanon til også å innbefatte Beirut.
4.Dette bør innbefatte reiser innen stasjonens embedsdistrikt.
5.Forvaltning av jorden må forbedres og må innbefatte forbedring av mikroklimaet som den naturlige vegetasjon er avhengig av.
6.Hvis forsøksordningen ikke i vesentlig grad vil innbefatte plater med pop, rock, visesang og country, så er det helt skandaløst, sier Fiskvik.
7.I fremtiden er det planer om å utvide kirkegården til å innbefatte jordene her, men det blir lenge til, sier Hvamstad.
8.I hvert fall blir Arbeiderpartiets andremandat usikkert ved et slikt listeforbund, som også vil innbefatte Det liberale folkeparti.
9.I hvert fall i to av de største utbyggingsprosjektene i byen, Vaterland og Oslo S, er det klare planer om å gjøre prosjektene mest mulig attraktive ved også å la dem innbefatte hotell.
10.Irak beskyldte lørdag Iran for å ha brutt den inngåtte våpenhvilen mellom de to land, noe som svekker håpet om at den begrensede våpenhvilen kan utvides til også å innbefatte sjøveiene i Den persiske gulf.
11.Samtidig foreslo han, i strid med samtlige berørte regjeringers politikk, å slå Geneveforhandlingene om mellomdistanserakettene sammen med STARTforhandlingene om de strategiske atomvåpen og innbefatte de franske og britiske atomvåpen som forhandlingstema.
12.Aksjonen vil fortsette utover hele høsten, og vil også innbefatte kvinnefotball.
13.De to la da til grunn at en etisk begrunnelse også kan innbefatte situasjonsbestemt nekting.
14.Den skal innbefatte" alle berørte parter".
15.Derfor må universitetenes undervisning og forskningsopplæring også innbefatte forskning og opplæring om verdier og om verdienes og normenes rolle i samfunnet.
16.Dette vil også innbefatte et kvitteringspapir kundene kan stole på og som kan oppbevares over lengre tid, sier konsulent Rolf Skillebekk i NCR Norge A / S.
17.Direktivet går ut på at hver gang chansen er der, dvs. når et postkontor skal få nye eller utvidede lokaler, så skal planen innbefatte et postboksanlegg som har størst mulig kapasitet i forhold til efterspørselen, sier Storberget.
18.Fra sovjetisk side legges en del vekt på handelsforbindelsene, ikke minst i håp om at de skal kunne innbefatte teknologi som er blitt vanskelig tilgjengelig i andre vestlige land.
19.Fra våren 1986 vil det også innbefatte transport til Gullfaksfeltet.
20.Industritomten vil da ikke innbefatte motell, trailerservice, terminaladministrasjon og enkelte andre funksjoner.
21.MEN de dystre vyer - som vil innbefatte nye runder med høyere skatter, mer regulering og dirigering - kan fort bli til virkelighet hvis de nåværende regjeringspartier og deres talsmenn ikke evner å spille sammen.
22.Prisen vil bli 60 kroner og vil innbefatte forsikring og abonnement på bladet Fotball.
23.Trafikkovervåkingssystemet for London havn og Themsen skal innbefatte fem" radarhoder" fra munningen av Themsen og ca. 55 kilometer oppover elven.
24.Tromsø skulle nok gjerne latt seg innbefatte i" Omegnen", men stoler på herrene tirsdag.
Similar words

 
 

innbefatte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innbefatteinnbefattendeinnbefattet
Indikative
1. Present
jeginnbefatter
duinnbefatter
haninnbefatter
viinnbefatter
dereinnbefatter
deinnbefatter
8. Perfect
jeghar innbefattet
duhar innbefattet
hanhar innbefattet
vihar innbefattet
derehar innbefattet
dehar innbefattet
2. Imperfect
jeginnbefattet
duinnbefattet
haninnbefattet
viinnbefattet
dereinnbefattet
deinnbefattet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innbefattet
duhadde innbefattet
hanhadde innbefattet
vihadde innbefattet
derehadde innbefattet
dehadde innbefattet
4a. Future
jegvil/skal innbefatte
duvil/skal innbefatte
hanvil/skal innbefatte
vivil/skal innbefatte
derevil/skal innbefatte
devil/skal innbefatte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innbefattet
duvil/skal ha innbefattet
hanvil/skal ha innbefattet
vivil/skal ha innbefattet
derevil/skal ha innbefattet
devil/skal ha innbefattet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innbefatte
duville/skulle innbefatte
hanville/skulle innbefatte
viville/skulle innbefatte
dereville/skulle innbefatte
deville/skulle innbefatte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innbefattet
duville/skulle ha innbefattet
hanville/skulle ha innbefattet
viville/skulle ha innbefattet
dereville/skulle ha innbefattet
deville/skulle ha innbefattet
Imperative
Affirmative
duinnbefatt
viLa oss innbefatte
dereinnbefatt
Negative
duikke innbefatt! (innbefatt ikke)
dereikke innbefatt! (innbefatt ikke)
Your last searches