Norwegian-German translation of innbytte

Translation of the word innbytte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innbytte in German

innbytte
formålnoun Anzahlung [f]
Anagrams of innbytte
Similar words

 
 

More examples
1.I USA er det vanlig at en eiendomsmegler tar den gamle boligen i innbytte, ved kjøp av ny, og vi må regne med at dette blir mer alminnelig her hos oss.
2.Av annonsen fra boligetaten fremgår det at etaten først og fremst er interessert i to og treroms leiligheter, men ifølge Fossum er det intet til hinder for at kommunen kan ta en ettroms leilighet i" innbytte".
3.Bare 10 prosent kjøpte på avbetaling, og resten opererte med båt i innbytte.
4.Ved innbytte vil bilens verdi omtrent tilsvare det man skylder og en ny lånekontrakt kan inngås for den nye bilen.
5.Vestar fikk utvist Ingunn Riise for feil innbytte, like efter fikk Sverresborg straffe, men Vestars landslagskeeper LinnSiri Jensen reddet Ingrid Steens skudd.
6.De taktiske disposisjoner under kampene blir mer lagt merke til, ethvert innbytte blir diskutert.
7.Jeg selger et nytt apparat til en kunde for kr. 4 000, og tar et brukt i innbytte for kr. 3 000,.
8.Og endelig - i pakken inngår også at kunden garanteres minst 60 prosent av bilens pris som ny ved innbytte efter tre år, men denne garantien er gjort avhengig av at kunden også inngår serviceavtale og benytter seg av forsikringsordningen.
9.Rokkeringene efter Kojedals innbytte, det ble tre i tallet, skapte så mye usikkerhet at danskene fikk en gylden chanse til å komme inn i kampen.
10.Tapene gjelder mangelfullt oppgjør ved innbytte av bil.
Your last searches