Norwegian-German translation of innerste hemmelighet

Translation of the word innerste hemmelighet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innerste hemmelighet in German

innerste hemmelighet
hemmelighetnoun tiefstes Geheimnis [n]

 
 

More examples
1.Ingen kjente hans innerste hemmelighet, og ingen var heller interessert.
Your last searches