Norwegian-German translation of innlæring

Translation of the word innlæring from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innlæring in German

innlæring
generellnoun Schulung [f]
Similar words

 
 

More examples
1.At vi reagerer på former som ligner objekter vi lager - kulturobjekter - handler nok om en viss innlæring.
2.De uønskede mønstrene utslettes ved en mekanisme som er den direkte motsetningen til innlæring.
3.Det gav DeCasper ideen til å undersøke om man ved hjelp av hørselsopplevelser kan oppnå en mer sofistikert innlæring enn blott og bar binding til mammas stemme.
4.Man har her bestrebet seg på å gi fagene et større og rikere perspektiv enn hva en ensidig vekstlegging på innlæring av faktakunnskap ville gi.
5.Mens våre eldre kolleger fikk slik innlæring i form av ferievikariater på sykehus, må mange av oss vente til vi er ferdige før vi får prøvet oss selv i legepraksis, som følge av manglende legestillinger.
6.Resultatet blir en innlæring - og så må man frykte at de underliggende" parasittmønstrene" innprentes og gjør det vanskeligere for hjernen å fungere effektivt.
7.Forfall Dette forfall har gjerne vært ledsaget av forfall hen mot det totale i selve den grammatikalse innlæring.
8.Ingen innlæring er bedre enn den lystbetonte.
9.Men selv om norsklærerne blir flinkere til å la elevene skrive i forbindelse med innlæring av nytt stoff i norsktimene, er dette ikke nok.
10.Nytt av året var innlæring av tegnsprog.
11.Seminarlederne mener at man må få bort myten om at tegn forhindrer innlæring av å snakke.
12.Stadig flere er klar over at det av den grunn kan oppstå misforståelser i innlæring av fagområder.
Your last searches