Norwegian-German translation of innlede

Translation of the word innlede from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innlede in German

innlede
starteverb einleiten
  begynnelsenverb einführen
  diskusjon verb anfangen, beginnen
  taleverb einleiten
  periodeverb einführen
Synonyms for innlede
Anagrams of innlede
Similar words

 
 

More examples
1.Bystyret må først avklare hva det ønsker å gjøre med Grønland / Vaterland og først da kan kommuneadministrasjonen innlede forhandlinger med utbyggere.
2.De uttrykte begge håp om at supermaktene vil innlede en dialog efter valget i USA i neste uke, og de er begge enige om at Spania og Portugal bør få fullt medlemskap i EF 1. januar 1986, ifølge Boenisch.
3.Det har lykkes regimet å innlede en prosess preget av store økonomiske og politiske reformer, heter det i rapporten til Kongressen.
4.Honduras er rede til å innlede en slik prosess imorgen, forutsatt at det er tale om gjensidighet.
5.Møtet som Det palestinske nasjonalråd skal innlede i Amman torsdag vil gi støtte til en reorganisering av palestinsk politikk hvor nye allianser vil bli inngått.
6.Nettopp Sverige er motstander i helgens dobbeltlandskamp i Arendal - vil denne kampen innlede en ny giv, eller blir det bare et punktum for en vond sesong, Karen Fladset ?
7.På møtet vil religionsforsker Andreas Edwien, lærer Inger Margrethe Gaarder, Steinar Røstvig fra Landslaget for Kristen Skole og lærer Sofie Dessen innlede til debatt.
8.SovjetUnionen og USA er blitt enige om å innlede nye forhandlinger med det mål å oppnå gjensidig akseptable avtaler om hele det kompleks av spørsmål som berører kjernefysiske våpen og våpen i verdensrommet, heter det i den sovjetiske kunngjøringen.
9.Ved å innlede gjenoppbyggingen av vårt forsvar, har vi gjenreist en troverdig avskrekning, og vi kan tillitsfullt søke en trygg og varig fred såvel som reduksjoner i rustningsnivået, fremholdt Reagan.
10.Venstre må innlede et samarbeide med Arbeiderpartiet ved en eventuell regjeringsdannelse efter valget neste år, sa lederen i Unge Venstre, Erling Moe, på Venstres landsmøte i eftermiddag.
11.Vi er innstilt på å innlede samarbeide med andre Toyotaforhandlere i Norge, sier disponent og daglig leder i firmaet F. E. Dahl, Per Lauvstad til Aftenposten.
12.Vi vil innstendig be den sydafrikanske regjering om å innlede en meningsfylt dialog med lederne for de ikkehvite befolkningsgrupper i landet, slik at det kan opprettes mekanismer der nisnøyen luftes ut og voldsbruk unngås.
13.1. mars tok politiadjutant Per M. Marum og politibetjent Vidar Pedersen, begge ved Østerdal politikammer, og lensmannsbetjent Leif Johnsen ved Trysil lensmannskontor initiativ til å innlede ny efterforskning av det fem år gamle ranet.
14.Ambassadør Mevik foreslo derfor å opprette en spesiell arbeidsmekanisme av midlertidig karakter, slik at landene sammen kan foreta en første detaljert gjennomgang, og dermed innlede en forretningsmessig dialog om de ulike forslag.
15.At den samtidig minner oss om hva det jødiske ferment kom til å bety i det gamle, herlige dobbeltmonarkis siste kulturelle oppblomstring før den første verdenskrig fikk innlede det nye barbari i Europa, er vel heller ingen egentlig bakdel.
16.Av betydning for dette er felles gangveier, visse serviceanlegg og spesielle tilstelninger hvor folk kan treffe hverandre og innlede bekjentskaper.
17.Begrunnelsen for denne klassifisering ligger i den innlede tekst som jeg har understreket :" i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse".
18.Bevegelsens politiske leder, Alfonso Robelo, har i den senere tid vært sterkt på glid når det gjelder å innlede et samarbeide med bevegelsen i Honduras for å nå det felles mål, nemlig å styrte regimet i Managua.
19.Blant annet vurderer den sittende justisminister William French Smith nå hvorvidt han skal gi klarsignal for å innlede en politiefterforskning av sin påtenkte efterfølgers finanser.
20.Borregaards styre skal så snart som mulig innlede forhandlinger med Noras styre, og det gjør vi med helt åpent sinn.
21.Både DnCs Telebank og Kreditkassens Klink skal efter planen innlede en forsøksfase i løpet av denne måneden.
22.Både Israel og Libanon skal nå være rede til å innlede forhandlinger under FNs ledelse om betingelsene for en israelsk tilbaketrekning fra SydLibanon.
23.Både arkitekter, politikere og byplanleggere var invitert til å innlede.
24.Både hos Statoil og i visse regjeringskretser har man dessuten vært redde for at man ved å innlede forhandlinger på myndighetsplan om revisjoner i den inngåtte Sleipneravtale, ville skape en meget uheldig presedens som kunne bringe myndighetene direkte inn som en slags appellinstans også ved fremtidige avtaler om gassleveranser, f.eks. fra Troll.
25.Cruz fastholdt på sin side at valgene ikke kan betraktes som frie så lenge sandinistregjeringen nekter å innlede en dialog med geriljaen.
26.De britiske statskraftverker (CEGB) skal innlede fire prøveprosjekter som med tiden kan komme til å føre til reduserte skadelige utslipp av svovel og nitrogen fra kullfyrte kraftverk.
27.De forpliktet seg samtidig til å innlede forhandlinger om den pmstridte Beaglekanalen på spissen av det sydamerkikanske kontinent.
28.De som skal innlede til debatt er Marit Tovsen i Likestillingsrådet, som blant annet har laget en rapport om kvinner i mediabildet, og forfatteren Trine Lise Sells.
29.De stridende gruppene i Libanon bekreftet også fredag sin vilje til å overholde en våpenstillstandsavtale, men anklaget hverandre samtidig for å innlede skyting og bombardement av boligområder.
30.De to salvadoranske opposisjonslederne Ruben Zamora og Guillermo Ungo kom tilbake til San Salvador fra sitt eksil i Panama igår for å innlede forhandlinger med president Jose Napoleon Duarte senere idag.
Your last searches