Norwegian-German translation of innsats

Translation of the word innsats from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innsats in German

innsats
hasardspillnoun Einsatz [m]
  spill - kortnoun Pot [m]
Synonyms for innsats
Derived terms of innsats
Anagrams of innsats
Examples with translation
Snart vil du høste gevinsten av din innsats.
Mange av miljøproblemene i dag har fått en internasjonal karakter og deres løsninger krever felles innsats fra mange land.
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon skolevei" ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
2.Byggreis deg"statuetten er tildelt sivilingeniør Thor Furuholmen for hans innsats i bygge og anleggsbransjen.
3.De norske jenter og gutter leverte en innsats som det står den største respekt av.
4.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
5.Det er mange grunner til at Norge burde øke sin innsats i Antarktis.
6.Det går på tekniske ting," gir Per Ove Pedersen som en forklaring på våre hopperes innsats.
7.Det må være grunnlag for å si at en bevisst innsats gjennom flere år har ført til at visesangen som kulturfaktor har fått en meget stor utbredelse", skriver Lars Hauge bl.a.
8.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
9.Din innsats - andres frihet" er motto for årets innsamlingsaksjon.
10.Efter mitt skjønn skal det nytte å gjøre en ekstra innsats for å nå mål som en setter seg.
11.Elendig" leirjord kan med dyrkernes innsats og tidens hjelp bli riktig brukbar til grønnsaker, skriver Gro Liebe i mainummeret av Norsk Hagetidend.
12.Etatsdiagnosen" har kunnet gjennomføres raskt takket være positiv innsats fra alle etatens ansatte, understreker Foss.
13.Fra enhver efter evne, til enhver efter behov", slik at slutten nå lyder i kinesisk versjon :"... til enhver efter innsats".
14.Hva vi først og fremst bør tilstrebe, er et system som kan stimulere innsats, initiativ og oppsparing og dermed utløse vekstkraften i økonomi og næringsliv.
15.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
16.I 1930årene fikk forlaget en av Norges tyngste og mest majestetiske inngangsdører, et uhyre av kobber som krever kroppslig innsats selv av en normalt sterk mann.
17.I denne høringen hevdet nestsjefen i CIA, John McMahon, at man snakker om en sovjetisk innsats for mellom 20 og 30 milliarder kroner.
18.I forlengelsen av dette kreves det overføringer fra staten og økt innsats av effektiviseringstiltak.
19.Innsats og sparing" er to nøkkelord.
20.Jo Benkows store innsats er ubestridt og vi håper forslaget utelukkende oppfattes som saklig begrunnet.
21.Kan Nta tenke seg en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa ?
22.Kjøkkengjengens" innsats var blitt borte på et blunk.
23.Kulturprisen er en hedersgave fra det offentlige for en stor kunstnerisk eller kulturell innsats, oftest et helt livsverk.
24.Lazy Bird" er en Coltranekomposisjon der titelen ikke bør oppfattes symbolsk hverken for Rosengrens solo eller hva de øvriges innsats angår - her får vi hardtswingende nybop i høyt tempo.
25.Les cooperants" (De samarbeidsvillige) gir et bilde av idealistisk afrikansk ungdom, syv studenter, som beslutter å gjøre en innsats i en landsby i Kamerun for å bedre forholdene der, blant annet hjelpe til med innhøstningen.
26.Månedens avisbud i Osloområdet" er kåret, og igår eftermiddag fikk fem flittige trappeløpere diplom og et gavekort på 1000 kroner hver for suveren innsats.
27.NTA har" hele tiden rettet oppmerksomheten utelukkende mot atomvåpen", sier Konupek, og spør om NTA kan tenke seg" en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa".
28.Prix International des Industrie" ble delt ut av det Genevebaserte instituttet" Institute International de Promotion et de Prestige" for Norsk Datas internasjonale innsats og avanserte produkter.
29.Slik spiller Sømme på nasjonale strenger for å underbygge forskerens ønske om å øke norsk innsats i Antarktis.
30.Slik svarte Arne Lier og hans eliteløpere da de ble konfrontert med sin skuffende innsats i NM og EM.
Your last searches