Norwegian-German translation of innta noe

Translation of the word innta noe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innta noe in German

innta noe
militærskverb erobern, beschlagnahmen
Synonyms for innta noe
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil for min del ikke innta noe fastlåst standpunkt.
2.For mange er det vanskelig å tyde denne arven og sette en avklaret overbevisning på en formel, de kan ha vanskeligheter med å finne seg hjemme i Kirkens dogmatiske formuleringer eller innta noen plass i et etablert gudstjenestefellesskap, og dog betyr det noe vesentlig for dem å" høre med" i en kristen tradisjon i vid forstand, og det ville gi dem en isnende følelse av ødemark dersom kirken satte dem utenfor.
3.Ingen våget lenger kjøpe kaffe eller innta noe som kunne fremskynde de naturlige prosesser.
4.Norges Industriforbund kommer neppe til å innta noe eget standpunkt, men har anbefalt Handelsdpartementet å holde et møte med de berørte parter for å avklare synspunktene.
5.Slike europeiske konsultasjoner er ikke minst viktige i vanskelige rustningskontrollsaker, spørsmål som rakettutplasseringene og forholdet til ØstEuropa, hvor europeerne har hatt tendens til å innta noe andre synspunkter enn USA.
Your last searches