Norwegian-German translation of inntakt

Translation of the word inntakt from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inntakt in German

inntakt
formåladjective unberührt, unbeschädigt, unversehrt
Synonyms for inntakt
Similar words

 
 

More examples
1.I en utredning om emnet heter det at selv en forholdsvis liten sky av sot, røk og støv kan virke inn på radarovervåkingen og satellittsambandet og sette det ut av funksjon, og det nettopp i en krisetid da det vil være av aller største viktighet å ha kommunikasjonsnettet inntakt.
2.NSB hadde små forsinkelser på loakltogene fordi trafikklysene falt ut, mens kjørestrømme var inntakt.
3.Paul Rodgers unike stemme er inntakt, men det mangler ennå litt på melodimaterialet før han er tilbake i toppen.
4.Riktignok uten gitarist Robbie Robertson, men med de andre originalmedlemmene inntakt.
5.Ser man 1015 år frem i tiden, når alle nybyggene står ferdig med byhall og moske, ville det være en stor historisk rikdom å ha" kvartal 17" inntakt - det eneste kvartal som er forholsvis uberørt i området, sier Solberg.
6.Tanken var at SovjetUnionen skulle forblø under den tyske krigsmaskin, men de britiskamerikanske styrkene skulle bevares inntakt til slutten av krigen, for at regjeringen i London og Washington dermed skulle kunne gjennomføre sin diktatpolitikk i krigens sluttfase.
7.Da doene ble tømt for noen dager siden, dukket lommeboken opp med hele innholdet inntakt, blant annet 1500 kroner og førerkort.
8.Fjeller sier at egenkapitalen i KV er inntakt.
9.Forutsatt at hele produksjonsapparatet fungerer og er inntakt, makter Oslo Lysverker såvidt å dekke sine leveringsforpliktelser.
10.Men det andre pelletsverket skal holdes inntakt slik at det når som helst kan settes i drift igjen.
11.Neste år konsentrerer" Mr. Koll" seg om Alaget og legger ikke skjul på at 1. divisjonsdrømmen er inntakt.
Your last searches