Norwegian-German translation of inntatt.

You were trying to translate the word inntatt from Norwegian to German.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Det er nemlig ikke så få både i og utenfor politikernes rekker som har inntatt kritikerens rolle i forholdet til norsk overvåkningstjeneste.
2.Scandinavia" er et cruiseskip, bygget for det amerikanske marked, og det er virkelig et fremskritt når kolde nordboer åpner munnen uten å ha inntatt adskillige stive drinker.
3.Foreløbig har ikke Det internasjonale energibyrå (IEA) inntatt noen offisiell holdning til de norske og britiske oljeprisreduksjoner.
4.Jeg har hele tiden inntatt den holdningen at jeg vil svare hvis jeg får spørsmål.
5.Til tross for våre kritiske bemerkninger har den internasjonale olympiske komite og dens president inntatt en posisjon som overtalere som ikke har hatt noen innflytelse på utviklingens gang, sa TerOvanesjan ifølge Tass.
6.Aksjonen er ett blant flere tiltak som viser at myndighetene har inntatt en offensiv holdning til dette problem.
7.Allerede før det siste funnet foreslo Statoil en feltutbygging basert på statlig milliardmedvirkning, men sentralmyndighetene har inntatt en kjølig holdning til dette.
8.Amrikanske kommandosoldater har inntatt Sørreisa og sikret sitt eget forsvar av frontlinjen.
9.Andre - herunder jeg selv har inntatt et annet syn på spørsmålet.
10.Asfaltmaskinene har også inntatt Nedre Slottsgate, som har vært stengt mellom Tollbudgaten og Rådhusgaten.
11.Bare studenter ved Triers universitet protesterer lett, efer å ha inntatt sin hamburger på en McDonaldrestaurant under buegangene :" romere, franskmenn, amerikanere - 2000 års okkupasjon er nok" - kan vi lese på en av de historiske urveggene.
12.Cullbergballetten har inntatt Den Norske Opera med en av verdens eldste og mest dansede balletter -" Giselle".
13.DENNE oppfordring ble straks inntatt i Statens Personalhåndbok, som er" veiviser" for statsansatte, og stort sett følges slavisk.
14.DETTE mønster gjenspeiler i overraskende sterk grad den holdning partiene har inntatt til listeforbund og til hvem man skal alliere seg med.
15.Da byfornyelsen kunne begynne, var bygningene i" Stolmakerkvartalet" i så dårlig forfatning at bare en skulle spares, Nordre gate 5, som ble fredet og inntatt av boligokkupanter.
16.Da vårt selskap solgte lokalene i 1912 til DavidAndersenslekten, som også er representert i gården, ble det inntatt i den nye leiekontrakt at vi skulle ha fortrinnsrett til å leie.
17.De fleste forsikringsselskapene her i landet har inntatt i sine forsikringsvilkår bestemmelser om rettshjelp, påpeker artikkelforfatteren.
18.De fleste forsikringsselskapene her i landet har inntatt i sine forsikringsvilkår bestemmelser om rettshjelp.
19.De tilbud Duarte har gitt geriljaen er, ifølge informerte kilder, i full overensstemmelse med de standpunkter han hele tiden har inntatt med Washingtons støtte.
20.De to sistnevnte synes nå å ha inntatt en avventende holdning hva oljesatsing angår, mens de to førstnevnte har satset sine kort på DNO.
21.De to som har inntatt en av blomsterkassene er Michael Kristiansen og Kjell Christian Hovde.
22.De understreket også at Arbeiderpartiet som følge av arbeidsplassutviklingen i Oslo har inntatt et mer næringsvennlig standpunkt enn for ett år siden.
23.De øvrige VIFspillerne har inntatt en avventende holdning.
24.Den holdning trelastindustrien i Glommenområdet har inntatt, vil også styrke tømmerkjøperne i de andre kjøperområder, blir det sagt.
25.Den kommer til uttrykk i de etiske retningslinjene - den såkalte Vær varsomplakat - som er inntatt i pressekortet.
26.Den lumske husbukken har ikke inntatt Oslo, men borebillen er vi ikke forskånet fra.
27.Den nye crossykkelen har inntatt markedet fullstendig.
28.Den spontanitet som forekom under denne seiersfesten, kunne tilskrives de enorme mengder øl og brennevin som ble inntatt av de stort sett ungdommelige partientusiaster.
29.Den utrettelig engasjerte og norskfrelste spanier Pedro Delso har nok en gang inntatt landet med sine kraftfulle arbeider i keramikk, olje, akvarell og tusj.
30.Deres armeer valgte efterpå å omgå Dresden, som først ble inntatt efter kapitulasjonen.