Norwegian-German translation of jod

Translation of the word jod from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jod in German

jod
kjeminoun Jodtinktur [f], Jod [n]
  medisinnoun Jodtinktur [f], Jod [n]
Derived terms of jod
Similar words

 
 

More examples
1.Fattig på fett, rikt på jod, mineraler som jern, kalsium og vitaminer, ikke minst det viktige Bvitamin.
2.Fiskemel er allsidig sammensatt av høyverdige proteiner og livsviktige stoffer som kalk, jern, jod, silen m.m.
3.Fukt en bomullsdott med jod, sprit, fett e.l. og hold den over flåtten noen minutter.
4.Før i tiden var struma en vanlig lidelse hos folk i innlandet, fordi jod var mangelvare i områder langt fra havet.
5.Struma skyldes mangel på jod, men idag blir husdyrforet tilsatt jod, og gjennom melken kommer det oss til gode.
6.Fiskemel innholder næringsstoffer som det finnes spesielt mye av i organismer som lever i havet, for eksempel selen, jod, arsen, vanadium og fluor.
7.I høst skal vi sette i gang et arbeide for å finne frem til årsaken, vår foreløbige ide er at denne krefttypen har sammenheng med jod eller et annet stoff i fisk.
8.Jod var selvsagt, men hans ide om å bygge dette inn i et nøytralt molekyl var ny og revolusjonerende.
Your last searches
jod