Norwegian-German translation of kile

Translation of the word kile from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kile in German

kile
maskinkonstruktørnoun Schließkeil [m]
  syingnoun Zwickel [m]
  trenoun Bremskeil [m], Hemmschuh [m], Keil [m]
Synonyms for kile
Derived terms of kile
Anagrams of kile
More examples
1.Sitatet fra Isvestija er jo egentlig ikke så sensasjonelt, eftersom vi vet at Sovjetlederne på alle måter forsøker å slå en kile inn mellom USA og VestEuropa, men det viser hvem som står bak forslaget om" Norden som atomvåpenfri sone".
2.Jo, men problemene er ulike, svarer Kile.
3.Vi håper de kunder som kommer innom på grunn av billig bensin også blir oppmerksom på andre tilbud vi har, og at vi på denne måte kan sikre oss flere faste kunder, sier Kile.
4.Vi regner tapet på bensinsalget som en del av reklamebudsjettet, sier Ole Erik Kile i Sentrum Bensin.
5.Arbeiderpartiets gjentatte forsøk på å slå en kile inn i koalisjonen viste seg å være fullstendig mislykket.
6.Av de øvrige vinnere kan vi heller ikke glemme Kile Rikka og Gamina Hedevang.
7.Bare den sveitsiske overraskelsen, Evi Kratzer, som tok tredjeplassen, klarte å kile seg inn blant de 12 fremste som eneste" utenforstående".
8.Bare få uker efterat partene, takket være Vatikanets megling, hadde godtatt en foreløbig avtale om jurisdiksjonen i området, har Chiles marinesjef, admiral Jose Toribio Merino, drevet inn en kile i den angivelige enighet.
9.Biler sto tett i tett i nysneen langs de små havene, og Bråten måtte lete lenge før han fant en ledig plass hvor han kunne kile tjenestebilen sin inn foran et has med mørke vinduer.
10.De to hallene på 1500 og 1260 kvadratmeter er så spekk fulle at man kanpt kan kile en fyrstikk mellom støtfangerne.
11.De trekker litt på det, er ikke helt sikre på om karusellen vil kile nok i maven.
12.Det hadde vært lett å drive en avgjørende kile inn mellom denne ledelse og opinionen, og samtidig anvende saken som et skoleeksempel på hvordan misforståelser og rykter kan skape panikk, ved å påvise hvordan påstandene om førsteslag og begrenset atomkrig systematisk stilte de aktuelle dokumenters innhold på hodet, punkt for punkt.
13.Det møtet forløp så vel at Thatcher før ankomsten til Washington sendte ut en erklæring der hun bestemt avviste påstandene om at hun var blitt fullstendig charmert av Gorbatsjov, og at han langt på vei hadde greidd å slå en kile inn i forholdet mellom NATOpartnerne Storbritannia og USA.
14.Det nyeste opplæringstilbudet forbundet satser på, er lederutvikling - et prosjekt som er gjort i samarbeide med professor Svein M. Kile.
15.Gunnar Kile, Vennesla.
16.Han drev en kile inn i hele den politiske, kulturelle og religiøse bevegelse som i sum har utgjort fundamentet for raseskillepolitikken.
17.Hun kan nok kile konvensjoner med gåsepenn - i dette tilfelle ble et mer enn antydet lesbisk forhold brukt til dette - men skulle man finne det ene karakteriserende ord for produksjonen, ville man lett falle for den britiske operettetittel" Bittersweet".
18.Jeg tror ikke det er mulig å elske seg selv, like lite som det blir ekte latter av å kile seg selv.
19.Kile gjør han iallfall.
20.Lenge holdt Norge de fire første plassene på resultatlisten, men ikke uventet klarte Härkönen, Svan og hans landsmann Torgny Mogren til å kile seg inn foran Ove Aunli og broder Geir.
21.Men noe som kjennetegner lederne, mener Kile, er viljen og drivet til å mestre oppgaver og nye utfordringer.
22.Og til tider kan det formelig kile i maven av fryd over de overraskelser som inntreffer på veien.
23.Så forsøkte man kileprinsippet, dvs. å kile protesen fast i lårbenet.
24.Tromsøjentene, som håper å kunne kile seg inn blant de fire sluttspillagene, måtte reise hjem med redusert tro på seg selv efter to klare nederlag, 5676 for Sandvika og 6093 for Ammerud.
25.Veien går gjennom Gaustad sykehus skog, som skjærer seg som en smal kile inn i kommuneskogene i denne delen av Marka.
26.Bare Signe Nereng fra Raufoss klarte å kile seg imellom.
27.Dessuten fastholder de at den offentlige finansieringsordningen driver en kile mellom produsent og konsument som gjør at den offentlige monopolprodusenten av utdannelsestjenester ikke imøtekommer konsumentenes (næringslivets) behov.
28.Det gjelder ikke minst i denne delen av landet, der revolusjonen ikke var i stand til å vise sine resultater før kontrarevolusjonen klarte å kjøre en kile inn.
29.Det var mulig at vekten av Skomedal var med på å kile den ekstra godt fast.
30.Det var slått en kile i isen, men noen utpreget suksess ble det besøket langtfra.
Similar words

 
 

kile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kilekilendekilt
Indikative
1. Present
jegkiler
dukiler
hankiler
vikiler
derekiler
dekiler
8. Perfect
jeghar kilt
duhar kilt
hanhar kilt
vihar kilt
derehar kilt
dehar kilt
2. Imperfect
jegkilte
dukilte
hankilte
vikilte
derekilte
dekilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kilt
duhadde kilt
hanhadde kilt
vihadde kilt
derehadde kilt
dehadde kilt
4a. Future
jegvil/skal kile
duvil/skal kile
hanvil/skal kile
vivil/skal kile
derevil/skal kile
devil/skal kile
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kilt
duvil/skal ha kilt
hanvil/skal ha kilt
vivil/skal ha kilt
derevil/skal ha kilt
devil/skal ha kilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kile
duville/skulle kile
hanville/skulle kile
viville/skulle kile
dereville/skulle kile
deville/skulle kile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kilt
duville/skulle ha kilt
hanville/skulle ha kilt
viville/skulle ha kilt
dereville/skulle ha kilt
deville/skulle ha kilt
Imperative
Affirmative
dukil
viLa oss kile
derekil
Negative
duikke kil! (kil ikke)
dereikke kil! (kil ikke)
Your last searches