Norwegian-German translation of kirke

Translation of the word kirke from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kirke in German

kirke
religionnoun Kirche [f]
Synonyms for kirke
Derived terms of kirke
Anagrams of kirke
Examples with translation
En bred sandvei med gamle skyggefulle lindetrær fører til en høyde hvor landsbyens kirke står.
Similar words

 
 

More examples
1.Askerdalen, egnen om Asker kirke og strøget langs kysten hører navnlig til rigets frugtbareste og bedst oppdyrkede egne" heter det i boken" Jordbunden i Norge" fra 1893.
2.En annen mulighet er at de troende ganske enkelt boikotter Kirkens lære på et bestemt punkt, og ordner seg på annet vis - slik tilfellet var for botsdisiplinen i den tidligere kirke, og kanskje blir samliv uten vigsel en slags moderne analogi - særlig for fraskilte som føler seg avvist av Kirken.
3.En kirke må være forpliktet på Bibelens lære og sine bekjennelsesskrifter, og ikke hva grupper i befolkningen til enhver tid liker å høre.
4.Fordi den kristne kirke helst ville beholde ånden alene, mens naturen burde bøye seg til døden, tok naturen til sist ut sin rett og begynte å rase på egen hånd uten noen som helst forbindelse med den ånd som nå virkelig ble alene, men som skulle ha gjennomtrengt og gjennomlyst også den erotiske opplevelse.
5.Gammel kirke gir nye muligheter", snakker de om i Vålerengen menighet, som nå efter fem års interimstilværelse i et rom med plass til 5060 mennesker, er tilbake i sin kirke.
6.Guds barns enhet - synderes frelse" ønsker vi å være en inkluderende kirke.
7.I de siste år har det vært sterke brytninger i kirke og samfunn omkring Jesu død og betydningen av den.
8.Javed, en mørkhudet blåøyd" ber til Gud i Sofienberg kirke.
9.Konfirmasjon" betyr bekreftelse, en bekreftelse på at dåpen står ved makt, en bekreftelse på at man vil si ja til sin kirke, kirken som Guds hus og kirken som Guds folk underveis.
10.La kjærka leve", en vri på et kjent slagord, var biskop Andreas Aarflots tema da han preket under vigslingen av den gjenreiste Vålerengen kirke igår.
11.Leve livet" heter en musical om det å være menneske, som uroppføres i Kirkestuen i Nordberg kirke iaften klokken 19.30.
12.Må Gud redde ham" heter det på banneret som er hengt opp utenfor Popieluszkos kirke i Warszawa.
13.Nettopp fordi biskop Kaldy er LVFpresident, må vi ikke svikte den ungarske kirke, hvis overgrep inntrer", sier biskop Bertelsen.
14.Når man er så raus som Rolf Berg, har man lov til å drømme om en raus kirke.
15.PF vil arbeide for reell likestilling i kirke og samfunn.
16.Privat" står det på annenhver avkjøring efter Norderhov kirke.
17.Skolestyret tar Kirke og undervisningsdepartementets fortolkning av Mønsterplanen til etterretning, slik at musikkfaget anses som obligatorisk på 8. og / eller 9. klassetrinn der hvor skolen har kvalifiserte lærere.
18.Traktat NÅ" har henvendt seg med en direkte adresse til kong Olav, foruten Norges Røde Kors, stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius, justisministeren og Den norske kirke ved biskop Andreas Aarflot.
19.Trygve Wyller er selvsagt innforstått med at jeg misliker Hans Bratteruds forkynnelse, men i hans ironiske bemerkning ligger formodentlig den antagelse at jeg går rundt og håper at folk skal oppfatte Bratterud som det sanne talerør for den kristne kirke - slik at de skal få den mest eftertrykkelige grunn til å forlate kirken.
20.Å kalle det den kristne kirke oppfatter som grunnsannheter for løgn, er å trå over toleransegrensen.
21.(KIT) - Norske teologer som sier at Den katolske kirke er den samme idag som den Martin Luther gjorde opprør mot må ha sovet i flere tiår, sier prelat Aloys Klein i Vatikanets enhetssekretariat til Kirkens Informasjonstjeneste.
22.(KIT) Tre biskoper og to teologiprofessorer foreslår i et brev til kirke og undervisningsministeren i dag at kallskapellan Helge Hognestad så snart som mulig bør få tilbud om en kirkelig forskerstilling, melder Kirkens Informasjonstjeneste.
23.(KITEPS) Kirkenes Verdensråd tok nylig opp Andrej Sakharovs og Jelena Bonners situasjon med Den russiske ortodokse kirke.
24.(NØP / UMH) Mens demokratene valgte en kvinnelig visepresidentkandidat på sitt farverike møte i San Francisco, valgte forsamlinger på fem forskjellige steder innen United Methodists ikke mindre enn tre kvinnelige biskoper til sin kirke.
25.Aldri i livet om jeg flytter fra Norge, sier fransiskanerpater Arno Gerritsma, som søndag trer tilbake som sogneprest i St. Hallvards kirke i Oslo.
26.Arbeidet i LVF får kanskje liten gjenklang i den norske kirke, selv om vi aktivt deltar gjennom blant annet mellomkirkelig råd.
27.Bibelen lærer klart om to utganger av livet : frelse eller fortapelse, fremholder Prestegård også overfor Aftenposten på tommanshånd. i Oslo Fullevangeliske Kirke ?
28.Biskop Berggrav var" den rette mann til rette tid på den rette plass", sa kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik efter avdukningen.
29.Bondevik opptrer i denne saken som et kirkelig overhode, noe som stemmer dårlig med ønsket om å gi Den norske kirke en friere stilling overfor Staten, sier Jacob Jervell.
30.Bruken av røkelse hadde opprinnelig ingenting med det religiøse liv å gjøre, forteller fader Johannes Johansen, som er prest i Den ortodokse kirke i Oslo.
Your last searches