Norwegian-German translation of klasserom

Translation of the word klasserom from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klasserom in German

klasserom
skolernoun Klassenzimmer [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Elevene er lei den omflakkende tilværelsen de må føre i skolens altfor få klasserom.
2.Det dreier seg om en blanding av brevkurs og lærerstyrt undervisning i klasserom.
3.Det hender vel oss alle at vi står overfor et fullpakket klasserom med tredve elever og føler at de skarpeste synes det hele går ulidelig langsomt fremover.
4.Det var for få klasserom som var ferdige.
5.Jada, ni av 12 klasserom er nå så gode som nye.
6.1 / 5 skjer i trapper, korridorer og klasserom.
7.Aftenposten møtte henne i et klasserom i 3. etasje i New York School of Performing Arts, som er modell for" Fame"filmen og TVserien.
8.Annerledes nok for dem som er vant til å sitte i et innestengt klasserom eller på et grått kontor hele dagen.
9.Barneskolen i Chandolo trenger nye klasserom, og kvinnegruppen i landsbyen Boma har hønsehus og grønnsakhaver øverst på ønskelisten.
10.Behovet for nye bygg er særlig stort i kommunens ytterkant hvor elever blir pakket inn i dårlige provisorier og klasserom beregnet på halve elevtallet.
11.Den heller svette fløyen, som inneholder 6 klasserom, heter forresten ikke Gamlebyen skole lenger, men bare" Karnevalshuset".
12.Den lille grendeskolen hører innunder Kjelsås skole, men fungerer som en gammeldags bygdeskole med en håndfull elever fra første til tredje klasse i samme klasserom.
13.Der finner vi en hilsen og takk fra rektor til foreldrene, som like godt har tatt skjeene - eller rettere sagt malerkostene - i egne hender og er gått mann og kvinner av huse for å pusse opp skolens klasserom.
14.Derfor vil vi ha knesatt prinsippet om at gangtid til kommunikasjonsmiddel skal medregnes enten det dreier som om buss eller bil, sier Hellum til avisen, som antyder at strengt tatt burde det vel vært snakk om gangtid til bil, fratrukket den gangtid man normalt har fra lærerværelset til klasserom.
15.Det er ennå for tidlig å si noe om hva som var årsaken til brannen på Oppsal skole tidlig lørdag morgen, da åtte klasserom og flere spesialrom ble totalskadet.
16.Det er ikke uvanlig at elevene skifter klasserom før hver skoletime.
17.Det går mye i fiolblått og rosa, men noen viser oss også begeistret sitt nymalte svarte klasserom.
18.Det tas sikte på å leie en skole i sentrum av byen, og behovet vil foreløbig være åtte klasserom.
19.Dette har de gjort for å få igjennom sine krav om to nye klasserom og et nytt grupperom innen september.
20.Efter gårsdagens befaring og samtaler mellom skolesjefen, skolestyrets formann og rektor Nils Midtlien på Oppsal, er det klart at samtlige Oppsalelever får plass i de gjenværende klasserom kommende skoleår.
21.Elever, som enten har malingflekker i håret eller på klærne, løper opp og ned trappene og skal inspisere hverandres nymalte klasserom.
22.En Sandefjordmann har startet eget firma som har utviklet metoder for energisparing i klasserom og hotellrom.
23.En eksplosjonsartet brann på Oppsal skole imorges ødela helt to fløyer med åtte klasserom og flere spesialrom.
24.Fire klasser er uten faste klasserom, og den vanskelige situasjon kan bety kroken på døra for den videregående skole om kort tid, ifølge Elden.
25.Fire år er heller ikke akkurat viderekomment, men seks av de aller minste jodlet av fryd i et lite klasserom i Gullsmedgaten da vi stakk hoder og fotoapparat inn.
26.Flest mulig trosretninger i samme klasserom bidrar derimot til større toleranse og øket forståelse for hver enkelts kultur og bakgrunn, mener Horn.
27.Formann i foreldrerådet, Hallvard Hauan, er oppgitt der han sitter i det som skal være garderobe, tørkerom, formingsrom og klasserom for elevene i første klasse ved Kaldfjord skole.
28.Gamle jernbanevogner kan innredes til små klasserom.
29.Han har spesielt studert betydningen av lærernes personlighet under arbeidet i klasserom og annen undervisningsvirksomhet.
30.Her i annen etasje har lærer Kari Utheim og" hennes" syv barn både klasserom, kjøkken og hobbyrom.
Your last searches