Norwegian-German translation of knalle

Translation of the word knalle from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knalle in German

knalle
lydverb knallen
Synonyms for knalle
More examples
1.Det må gå an å knalle sin fisk i skallen med et velrettet slag og sørge for øyeblikkelig bløgging uten å kaste levende fisk nedi vannsørpen i båten og la den ligge der og kveles langsomt i timevis.
Similar words

 
 

knalle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) knalleknallendeknallet
Indikative
1. Present
jegknaller
duknaller
hanknaller
viknaller
dereknaller
deknaller
8. Perfect
jeghar knallet
duhar knallet
hanhar knallet
vihar knallet
derehar knallet
dehar knallet
2. Imperfect
jegknallet
duknallet
hanknallet
viknallet
dereknallet
deknallet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde knallet
duhadde knallet
hanhadde knallet
vihadde knallet
derehadde knallet
dehadde knallet
4a. Future
jegvil/skal knalle
duvil/skal knalle
hanvil/skal knalle
vivil/skal knalle
derevil/skal knalle
devil/skal knalle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha knallet
duvil/skal ha knallet
hanvil/skal ha knallet
vivil/skal ha knallet
derevil/skal ha knallet
devil/skal ha knallet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle knalle
duville/skulle knalle
hanville/skulle knalle
viville/skulle knalle
dereville/skulle knalle
deville/skulle knalle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha knallet
duville/skulle ha knallet
hanville/skulle ha knallet
viville/skulle ha knallet
dereville/skulle ha knallet
deville/skulle ha knallet
Imperative
Affirmative
duknall
viLa oss knalle
dereknall
Negative
duikke knall! (knall ikke)
dereikke knall! (knall ikke)
Your last searches