Norwegian-German translation of knarker

Translation of the word knarker from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knarker in German

knarker
narkotika - mannnoun Rauschgiftsüchtige [m]
  narkotika - kvinnenoun Rauschgiftsüchtige [f]
Synonyms for knarker
Similar words

 
 

More examples
1.Denne verdens toppegoister og gjerrig knarker ville bli høylig forbauset og sjokkert om de fikk se noen av de personer som i løpet av året kommer inn til misjonskassererne med sine gaver.
2.For ti år siden karakteriserte daværende havrettsminister Jens Evensen dommerne ved Den internasjonale domstol i Haag som" gamle knarker", og domstolen selv for" å ha vist en holdning til internasjonal folkerett som er så ortodoks at den er i ferd med å sette seg selv utenfor".
3.Selv ikke gamle knarker.
Your last searches