Norwegian-German translation of koble fra

Translation of the word koble fra from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koble fra in German

koble fra
tekniskverb abkuppeln, abkoppeln
Anagrams of koble fra
Similar words

 
 

More examples
1.Med beste NSBprofesjon ble toget kjørt inn på Blindern stasjon, selv om det måtte vekke latter da Berit Jelstad måtte bruke håndkraft for å koble fra lokomotivet.
2.Først da brannslukningsapparatene var tomme, sørget de for å koble fra trekkvognen.
Your last searches