Norwegian-German translation of koble sammen

Translation of the word koble sammen from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koble sammen in German

koble sammen
assosiasjon verb verbinden, verknüpfen, zusammenknüpfen
  elektrisitet verb anschließen
Synonyms for koble sammen
Similar words

 
 

More examples
1.Fremstøtene for å koble sammen utenlandsk oljeog industrivirksomhet i Norge har gitt mindre resultater enn forventet, og jeg vet ikke om alle forventningene var berettiget.
2.Arbeidet med å koble sammen ståldekket og betongunderstellet til Statfjord C, en av verdens største olje og gassplattformer, begynte i Yrkjefjorden i NordRogaland iformiddag.
3.Det er på tide å koble sammen stereomoralen til en monosending som gjelder begge kjønn og skaper symmetri.
4.Frem til tidlig på sommeren, da plattformen skal slepes ut i Nordsjøen, skal flere hundre mann koble sammen det kompliserte innvendige utstyret i dekket og understellet.
5.Helsedirektør Torbjørn Mork vil i utgangspunktet ikke koble sammen drapene og nedleggelsen av Reitgjerdet sykehus.
6.Med hånd skulle de koble sammen 130 000 kretser.
7.Rosenberg Verft har de siste årene stått for byggingen av ståldekket til Statfjord C. Norwegian Contractors sørget i forrige uke for sammensetting av dekket og betongunderstellet i Yrkjefjorden, og Rosenberg Verft skal frem til sommeren koble sammen den innvendige utrustning i dekket og understellet.
8.Poenget er å koble sammen bedriftene og ungdommen.
9.Arbeidsmarkedet virker ikke lenger så effektivt som tidligere for å koble sammen ledige jobber og arbeidssøkende.
10.De profesjonelle hjelpere prøver også å koble sammen mennesker i bomiljøet som har opplevd de samme problemer.
11.Det offisielle telegrambyrået Tass offentliggjorde for et par uker siden en lignende artikkel der man forsøkte å koble sammen sionisme og fascisme.
12.En har lykkes i å koble sammen arvemateriale fra kreftceller med normale eggceller hos mus, og frembragt helt friske musestammer hvor moren er en mus, men avkommet har en kreftsvulst til far.
13.En måte å få skillelinjene klarere frem på, er å koble sammen svar fra flere spørsmål.
14.Flyene lander og letter, mens flyvelederne ligger og kravler på gulvet i et forsøk på å koble sammen to ledninger.
15.Ifølge loven er det ikke tillatt å koble sammen registre som kan føre til at følsomme opplysninger kommer på avveier.
16.Norsk Studentunion synes det er galt å koble sammen svangerskap og sykdom.
17.Sentralen formidler alt fra enkle beskjeder til å koble sammen lokale ressurser over distriktsgrensene når store redningsaksjoner er påkrevet.
Your last searches