Norwegian-German translation of koke sammen

Translation of the word koke sammen from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koke sammen in German

koke sammen
hemmeligverb ausdenken, aushecken, ausbrüten
  kulinariskverb zusammenbrauen, aushecken
Synonyms for koke sammen
Similar words

 
 

More examples
1.Nei, Sissy, her er det ingen annen råd enn å koke sammen, som vi pleier.
2.Slik det foreløbig ligger an, er det liten grunn til å tro at Frankrikes president Francois Mitterrand makter å koke sammen en trylleformel som vil gi grunnlag for kompromissløsninger i budsjett og landbruksstriden på EFtoppmøtet i Brussel midt i neste måned.
3.La nå erter, kjøtt og flesk koke sammen en halv time til.
4.Selv om han har mange hjelpere klarer Steffen godt å koke sammen Kjeldsendrikken selv.
5.Senk varmen og smuldre osten, spe med fløten og la sausen koke sammen i noen minutter.
6.Så med en meningsmåling i hånd om hva franske seere ønsket seg av en serie, gikk fransk fjernsyns kanal 2 og to private produksjonsselskaper i gang med å koke sammen de seksogtyve 52minutters" Chateauvallon" episodene.
Your last searches