Norwegian-German translation of komme fram

Translation of the word komme fram from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme fram in German

komme fram
generellverb ankommen, eintreffen
  sannhetverb herauskommen, an den Tag kommen
  vise segverb sich herausstellen, bekannt werden
  dykke oppverb auftauchen, sich finden
Similar words

 
 

More examples
1.Det er bra at Regjeringen til slutt greide å komme fram til et kompromiss i saken, men underveis er det blitt sjonglert med både nasjonale interesser og Statoils posisjon på en høyst utilbørlig måte".
2.For vårt vedkommende er vi av den oppfatning at det nok stadig er en lang veg å gå før man eventuelt kan komme fram til en samling, om det nå i det hele tatt vil være mulig.
3.Om du vil komme fram til det du ikke vet / gå den vei som er uvitenhetens vei.
4.Komme fram til skogen med traktoren.
5.Målet må være å komme fram til ett eksamensreglement for alle studieretninger.
6.Navnet fembøring kan også komme av at båten må ha minst fem mann, og at den trenger bør for å komme fram.... og når det ikke er bør, må de ro.
7.Når det tar så lang tid og er så vanskelig for utenriksminister Stray å komme fram til de riktige reaksjoner på begivenheter ute på den internasjonale scene, så tror vi ikke det bare skyldes utenriksministerens noe spesielle behandlingsform og innstilling.
8.En håndfull kjærlighetsbrev som Edvard Grieg sendte til den amerikanskfødte pianistinnen Bella Edwards i 1895 og 1896, vil trolig komme fram i lyset efter å ha ligget vel forvart på Bergen Offentlige Bibliotek i over 20 år, melder Bergens Arbeiderblad.
Your last searches