Norwegian-German translation of komme over

Translation of the word komme over from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme over in German

komme over
kjenslemessig tilstandverb hinüberkommen
  formålverb zufällig finden, zufällig treffen, stoßen auf
Derived terms of komme over
Anagrams of komme over
Examples with translation
Han lovet meg å komme tidlig.
Kan du komme på festen?
Jeg regnet ikke med at Marie skulle komme så tidlig.
Jeg ønsker å komme med et nytt forslag – veldig ulikt det første.
Vi ønsker alle å komme videre.
Han får komme over til øya.
Politiet brukte for lang tid på å komme seg til øya.
Jeg kan ikke klandre Tom for ikke å ønske å komme.
Jeg var syk, så jeg kunne ikke komme til deg.
Jeg var syk, derfor kunne jeg ikke komme til deg.
Hva tror du vil komme av at du holder på på denne måten? Jeg synes du bør prøve å ta en annen retning.
Han vil at du skal komme.
Hvorfor har svenskene tomflasker i kjøleskapet? – "I tilfelle det skulle komme noen på besøk som ikke er tørste."
Similar words

 
 

More examples
1.Komme over hva ?
2.Arbeide kan ofte være den beste måten å komme over en sorg på, svarte Jørgensen.
3.Den største overgangen var å komme over på bane igjen, forteller Arvid, som reiste over på friidrettsforbundets bekostning efter velvilligst å ha fått tre måneders permisjon fra lærerskolen på Notodden.
4.Det som har skjedd her i India i løpet av de siste måneder, har gitt oss sikher et sjokk som jeg ikke vet hvordan det skal være mulig å komme over.
5.Fjellene er så høye, sier Gunbo, - at til og med fuglene må gå til fots for å komme over.
6.For bare ti år siden hadde Høyre problemer med å komme over 20 prosent, Arbeiderpartiet var langt nede og SV en reell trussel for det største partiet.
7.Hvis vi hadde ønsket å komme over 50 prosent, ville vi gått ut med et åpent tilbud, sier adm. direktør Johan Fr. Oddfjell i Investa til Aftenposten.
8.I inneværende år vil vi neppe komme over 55 millioner tonn i produksjon, og vi vil sannsynligvis ikke komme høyere enn 70 millioner toe i løpet av 80årene, sa Kristiansen.
9.Jeg begynner å komme over det nå, og har åpnet skuffen igjen.
10.Jeg begynte å samle allerede som barn, vandret rundt på museer, gikk på auksjoner og leste alt jeg kunne komme over av litteratur om antikviteter.
11.Lava er mine gode venner og så profesjonelle at jeg med en gang sa ja takk til å komme over.
12.Men det offentlige må gjerne ta kopier av de papirer jeg måtte komme over hvis det er av interesse, sier han.
13.Men langt viktigere enn å få et TVapparatet må det være at Blodbanken snarest kan komme over i nye lokaler som er forespeilet.
14.Midler fra et lotto - som på årsbasis kan komme opp i en halv milliard kroner - kan føre til at vi på investeringssiden innen kulturlivet kan komme over fra 50års planer til femårs planer, sier Egeland.
15.Vi kvinner må komme over den barriere det ligger i at vi alltid må være perfekte.
16.Allikevel vil partiet, ved energisk arbeide og fornuftige markeringer, kunne makte å snu en nedadgående tendens og efterhvert komme over de magiske faregrenser.
17.Arne har lagt ned mye slit og arbeide i sin trening, og jeg anbefalte ham å komme over til Alabama sist desember for å forberede seg til OL, men han kunne dessverre ikke komme før utpå vårparten.
18.At partiet fortsatt strever med å komme over 40 prosent efter tre år i opposisjon, er et tegn på dette !
19.Av Ibsens skuespill kan man komme over en og annen tilfeldig utgave fra tiden omkring siste verdenskrig.
20.Bankforeningens konklusjoner kan neppe sies å komme overraskende, og de beregninger Bankforeningen har foretatt viser at Norge ligger på linje med de øvrige vesteuropeiske land i denne utvikling.
21.Bare hvis de to supermakter kan komme overens om en drastisk reduksjon av sine arsenaler, vil det være meningsfylt å snakke om en universell nedrustning, fremholdt Zhao.
22.Da ledet Ullern 176 takket være pressforsvaret som igjen ga Bærum problemer med å komme over midtstreken.
23.Dagens" krise" på boligmarkedet er bare overgangsproblemer som naturlig følger med at vi er iferd med å komme over i en normalsituasjon fra selgers til kjøpers marked.
24.De" gamle" selvskudd som skulle ramme flyktninger som risikerte sine liv for å komme over på vestsiden av grensen ble demontert, men det betyr såvisst ikke at veien nu er fri fra Øst til Vest.
25.De daglige nederlagene er mange og ofte harde å komme over.
26.De eldre beveger seg i et langt saktere tempo enn den tid som er avsatt til å komme over krysset.
27.De foranstalter faktisk dermed en kurering av inflasjon ved iscenesettelse av høy arbeidsledighet, og ganske høy for at den skal komme over en nødvendig" nedre terskel" for å bli effek tiv nok.
28.De tre spilte bordtennis i luftegården, og da de var ferdige brettet de bordet sammen og brukte det som stigbrett for å komme over muren.
29.Den engelske 1. divisjonsklubben Queens Park Rangers har bedt Vikingkeeperen komme over til London for å prøvespille så snart som mulig.
30.Den er svært betydningsfull for at barnet skal komme over følgene av sine ubevisste, destruktive fantasier, får man vite i boken.
Your last searches