Norwegian-German translation of komme på

Translation of the word komme på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme på in German

komme på
sjelsevneverb behalten, sich merken
  erindring verb sich erinnern an
Synonyms for komme på
Derived terms of komme på
Examples with translation
Han lovet meg å komme tidlig.
Kan du komme på festen?
Jeg regnet ikke med at Marie skulle komme så tidlig.
Jeg ønsker å komme med et nytt forslag – veldig ulikt det første.
Vi ønsker alle å komme videre.
Han får komme over til øya.
Politiet brukte for lang tid på å komme seg til øya.
Jeg kan ikke klandre Tom for ikke å ønske å komme.
Jeg var syk, så jeg kunne ikke komme til deg.
Jeg var syk, derfor kunne jeg ikke komme til deg.
Hva tror du vil komme av at du holder på på denne måten? Jeg synes du bør prøve å ta en annen retning.
Han vil at du skal komme.
Hvorfor har svenskene tomflasker i kjøleskapet? – "I tilfelle det skulle komme noen på besøk som ikke er tørste."
Similar words

 
 

More examples
1.Det var en fornøielse å komme på dekk morgenen efter avgangen fra Madeira ; alle mann gav sin morgenhilsen med en ekstra elskverdig betoning ; i øienkroker blinket bare smil.
2.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
3.Renovasjonsprotestantene" på sin side har også gjort feil, og har innsett at de nok kunne ha gjort mer for å komme på talefot med kommunen.
4.Slik er det å drive regjeringssamarbeid med et Høyre som desperat forsøker å komme på offensiven igjen.
5.(NTBOL) Regningen for de 14. olympiske vinterleker vil komme på under 1,1 milliarder kroner.
6.Alt i alt er det en håndfull svensker i toppen som møtes til stadighet, og det er kamp om å komme på laget.
7.Blir det ikke nye forhandlinger, vil det måtte komme på tale å fastsette ensidig norske kvoter for å sikre våre fiskeriinteresser, sier Listau.
8.Bærum står i gjeld til Basketballforbundet, og på bakgrunn av at vi nå først og fremst må satse på å komme på fote økonomisk, ble det vedtatt å redusere midlene til herrelaget.
9.Dere pusser jo opp, så det skal bli gildt å komme på hotellet ?
10.Det er helt nødvendig å etablere seg lokalt sammen med lokal partner skal man komme på anbudslistene i fremtiden.
11.Det er klart at vi har merket oss samferdselsministerens uttalelse, og alternativet med å utrede hva kostnadene av en forsert utbygging vil komme på vil bli tillagt øket vekt når Televerkets styre og administrasjon skal vurdere alternative løsninger.
12.Det gjør at kampen om å komme på representasjonslagene blir hardere.
13.Det kunne ikke komme på tale å akseptere det fullstendig uakseptable og gå med på krav som ville sette hele det europeiske byggverk i fare.
14.Det vil ikke komme på tale å overføre hverken teknisk vedlikehold eller andre aktiviteter fra Norge til Sverige dersom det blir noe av planene om å slå sammen Linjeflyg og deler av SAS til et eget selskap som skal ta seg av svensk innenrikstrafikk.
15.Dette vil efter mine vurderinger ikke komme på tale før ut i neste uke, sier Baastad.
16.Du bad da så inderlig vakkert om at det måtte komme på trykk !
17.For ikke å komme på kant med sannheten må kunstneren fullt og helt holde seg til fakta og ikke erstatte kunnskapen om lovene og om den sosiale utviklingens virkelige kurs med følelser og tilfeldig lek med fantasien.
18.Forhandlingsretten er en grunnleggende rettighet som det ikke kan komme på tale å røre.
19.Forskjellige muligheter kan komme på tale, sier han.
20.Fra min side var det derfor viktig å få slått fast at etablering av en ensidig atomfri sone ikke kunne komme på tale, og at det bare kunne skje i forståelse med de allierte i NATO gjennom en bredere ordning i Europa, sier Nordli.
21.Henning Bjarnøy har jo klart å komme på Alaget efter å ha spilt på de yngre lagene i klubben, så da kan vel jeg også greie det, sier han.
22.Her ble det klart fastslått at det ikke kunne komme på tale med noe toprissystem.
23.I forskjellige saker kan ulike kombinasjoner av EFland gå sammen om prosjekter, og da kan det også komme på tale å trekke inn andre,ikkemedlemsland, sa han og nevnte spesielt de andre skandinaviske land.
24.I gymnasietiden var jeg oppsatt på å bli ingeniør og forsøkte å komme på en slik skole.
25.Jeg burde husket det da han - politimannen altså - ringte på døren, for han spurte om jeg kunne komme på noe som kunne hjelpe politiet.
26.Jeg har tro på at guttene skal komme på rett kjøl.
27.Jeg husker det der med Pi 3 P12, men hva som var" under brøkstreken" kan jeg simpelthen ikke komme på !
28.Jeg håper vi fortsatt får bli i Tostrupgården efter at Olav Thons Eiendomsselskap er blitt eier, sier sekretær Bodil Banti, mens hun febrilsk forsøker å komme på talefot med en nyanskaffet elektrisk skrivemaskin.
29.Jeg måtte nok gått et halvminutt raskere i løypa, og levert to like bra hopp som mitt førstehopp i Hannibalbakken, for å ha hatt en chanse til å komme på seierspallen i OL.
30.Kan det komme på tale å utvide antall nærradiokanaler ?
Your last searches