Norwegian-German translation of kommende

Translation of the word kommende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kommende in German

kommende
generelladjective künftig, zukünftig, bevorstehend, kommend
  framtidadjective nächst, kommend, noch ausstehend
  annalkanneadjective nähernd, bevorstehend, kommend
Synonyms for kommende
Derived terms of kommende
Anagrams of kommende
Similar words

 
 

More examples
1.Albatrossen" stiller i Europacupen i Bergen kommende helg.
2.Det vil være av stor betydning for kommende generasjoner at de gjennom slektshistorie og personlig samvær knytter bånd mellom generasjonene.
3.ETPM 1601", det andre involverte utleggingsfartøyet, skal settes i gang igjen ved kommende månedskifte.
4.Freden starter med barna" lyder en appell som Redd Barna i de kommende uker sender ut til alle landets husstander.
5.Jeg føler at jeg har mere inne", sier Trine, som skal delta i det store stevnet på Lillehammer kommende helg.
6.La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
7.Men dersom ikke Sp. og Kr. F. gjør helomvending, vil andre trinn ikke kunne avfyres hverken i denne eller neste stortingsperiode, uansett hvilket regjeringsalternativ som vinner det kommende valget.
8.Ny vekst for Norge" er satt som tittel på programmet, som i de kommende uker skal ut til en omfattende behandling i partiets lokallag og endelig vedtas på landsmøtet til våren.
9.Når De, min herre, og vi andre er gått inn i historiens tause glemmebok, vil Niemöllers navn lyse for de kommende slekter.
10.Når statsministeren og finansministeren sier ja til senking av marginalskatten, men ikke har vilje til å se helheten i forslaget, ja, da er det ikke hensynet til rettferdigheten, men til den kommende valgkampen som er utslagsgivende".
11.Skal det () vær mulig å grunnfeste og utbygge vårt økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske demokrati, er det uomgjengelig nødvendig å hindre arbeidsledighet i en kommende depresjonsperiode.
12.Som en hyldest til den olympiske ånd, vil omkring 110 nasjoner utgi et nytt frimerke i 1984 som hedrer de kommende olympiske leker.
13.Store menn som møtte meg", humret den uhøytidelige kommende pensjonist som forsøkte å si at hans naturlige latskap vel ville føre til at det kanskje ikke kommer noen bok fra hans hånd.
14.Utdanning for framtida" inngår som underlagsmateriale for Arbeiderpartiets program for kommende stortingsperiode som presenteres 17. september.
15.(NTBNPSAP) President Hosni Mubaraks oppslutning i den egyptiske nasjonalforsamling kommende periode blir noe mindre efter at opposisjonspartiene gikk frem i søndagens valg, viser de første resultatene.
16.Behovet for flere satellittjenester i VestEuropa - spesielt innenfor fjernsynsområdet - er så stort at den tredje ECSsatellitten skytes opp før kommende sommer, sier Caruso til Aftenposten.
17.Både erfaringene hittil og utsiktene fremover viser at spådommene og frykten for en omfattende avisdød har vært helt ubegrunnet, sa forbrukerog administrasjonsminister Astrid Gjertsen da Stortinget igår drøftet pressestøtten for det kommende året.
18.De kommende år vil mitt arbeidsfelt være politikken, og da er det min innstilling å bidra der hvor lagarbeidet til enhver tid er best tjent med min virksomhet.
19.Denne økningen på til sammen 4,5 millioner kroner vil knapt gi dekning for forventet pris og lønnsstigning for kommende år, skriver NOSO og NBF, som krever 146 millioner kroner i ytterligere tilskudd til barnevernet.
20.Derfor tok jeg chansen på å utfordre slik en klok mann som Lasse, komplimenterte Runar og ønsket sin motstander og medarbeider lykke til i den kommende duell.
21.Dessverre har Distriktenes utbyggingsfond store problemer med å imøtekomme de mange søkerne, men jeg går ut fra at dette blir rettet på i forbindelse med statsbudsjettet for kommende år.
22.Det arbeides idag intensivt med en kommende reguleringsplan for området, og vi venter på resultatene fra Luftfartsmeldingen som ble vedtatt av Stortinget ivår.
23.Det begynner å bli litt vel mye fotball for oss nå, men vi er topp motivert til kampen mot Trondheims / Ørn på Lerkendal kommende lørdag.
24.Det blir stort sett søndagsrunder kommende sesong, med enkelte ukedagskamper innimellom.
25.Det er fastslått at vi skal komme inn i budsjettprosedyren, ved å gi vårt syn på forskningens plass i det kommende statsbudsjett.
26.Det er fortsatt full konkurransesesong og vi regner ikke med å ha alt klart før midten av april, sier Moum, som selv trekker seg som viseformann og dermed også som seksjonsformann på kommende skøyteting.
27.Det er maktpåliggende at lettelsene i personbeskatningen blir reelle de kommende år.
28.Det er mer nærliggende å tenke seg at bakmennene har hatt sentralkomitemøtet i kommunistpartiet kommende fredag i tankene når de valgte tidspunktet.
29.Det kan bli vanskelig å få meldingen om operatørspørsmålet for Statfjordfeltet klar til Stortinget skal behandle den såkalte paragraf 10planen, som er den årlige meldingen for Statfjords virksomhet kommende år, sier olje og energiminister Kåre Kristiansen til NTB mandag.
30.Det kommende år vil avgjøre hvilken skjebne New Drama skal få, sier Gunnar Refsdal, Ole Jan Rimstad, Per Arne Strandbakken og Thomas Syqveland.
Your last searches