Norwegian-German translation of konkurrere

Translation of the word konkurrere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konkurrere in German

konkurrere
handelverb konkurrieren
  sportverb kämpfen, wetteifern
Derived terms of konkurrere
Similar words

 
 

More examples
1.Bregott" vil konkurrere med både smør og margarin, og det er sannsynlig at dette vil føre til økt markedsføring av spisefett.
2.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
3.For å BLI SLANK I ASKERHALLEN HELSESTUDIO kunne konkurrere bedre med reklame i fjernsyn og radio, har Norske Avisers Landsforbund i samarbeide med VOLVO og Norsk Journalistlag gått inn for direkte reklame i NULL HULL avisene.
4.At jeg kommer til å konkurrere de neste årene er sikkert, men på hvilket plan vil tiden vise.
5.At vi skulle konkurrere med Televerket er bare utenkelig.
6.Barn har bare godt av å venne seg til å konkurrere, jo før, jo heller ?
7.Bergens Tidende har vært ute efter NRKfolk i Bergen med tilbud om lønninger og betingelser som NRK ikke har mulighet til å konkurrere med.
8.Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
9.Det er et tilbud som kan konkurrere med prisen på såkalte sovebenker som er tilgjengelig på togene på Kontinentet, sier kontorsjef Per Overland i NSBs salgsavdeling til Aftenposten.
10.Det er fordi det ikke er så moro å konkurrere når man ikke føler at man forbedrer seg.
11.Det er første gang jeg har vært med å konkurrere i tresteg, og jeg hadde ærlig talt ikke ventet meg noe særlig efter nederlaget tidligere på dagen, sier Løvseth til NTB.
12.Det er ingen tegn som tyder på snarlig bedring i markedsforholdene for de skipstyper norsk skipsbygningsindustri har spesielle forutsetninger for å konkurrere om, sa Ulstein.
13.Det er noe kvinner lærer seg, mens menn lærer seg å konkurrere, sier han.
14.Det er særlig de minst utviklede land som har problemer med å konkurrere og som bør få større muligheter på det norske markedet, sier statssekretær Arne Synnes i Handelsdepartementet til Aftenposten.
15.Det kan føre til at ordrer vris bort fra private bedrifter som har vært i stand til å konkurrere.
16.Det vi nå trenger, er ikke et Arbeiderparti som kan konkurrere om å love mest.
17.Det vi trenger nå er ikke et Arbeiderparti som kan konkurrere om å love mest.
18.Det vil ikke bli forstått dersom en borgerlig regjering i fremtiden skulle etablere Televerket i posisjon til å konkurrere med statsbegunstigelse overfor f.eks. privat dataindustri i Norge.
19.Disse skip skulle være i stand til å konkurrere på fremtidens marked.
20.Eftersom ett av våre mål er å være best i Norden, kan vi ikke sanere programmet, vi er nødt til å konkurrere i de båttypene som inngår i nordisk mesterskap.
21.En slik utstilling har både et lokalt og nasjonalt perspektiv, og det virker litt upraktisk å konkurrere med nabokommunen, sier plansjef Otto Berg i Bærum kommune.
22.Flere krefter må inn i utbyggingen, mente møtet, - og de må konkurrere på lik linje.
23.Før den sovjetiske innmarsj i Afghanistan var det mulig å konkurrere reelt med amerikanske firmaer på det østeuropeiske marked.
24.Generelt er bransjen åpen for konkurranse med Televerket, selv om vi mener at det vil bli vanskelig å garantere like konkurransevilkår, så lenge vi skal konkurrere med en statsbedrift, uttaler Tom Lauten.
25.HumanEtisk Forbund ønsker ikke å konkurrere med behandlere, psykologer, pleiere, sosionomer eller pasienter, men å tilby livssynssamtaler som alternativ til prestens sjelesorg, sier Kari Vigeland.
26.Hvis Ringeriksbanen blir realisert, hvis vi får kurveutretting i Hallingdal, nytt materiell tilpasset krenging og tunnel ved Finse ja, da kan NSB konkurrere med flytrafikken, sier informasjonssjefen.
27.Hvis blinde og svaksynte skal klare å konkurrere om plasser på dagens og fremtidens arbeidsmarked, må de få samme muligheter til utdannelse i datateknologi som andre.
28.Hvis vi som storbank skal konkurrere på utenlandske markeder bør man ikke ensidig fokusere på dette rentabilitetsbegrepet.
29.I hvilken grad skal Televerket konkurrere på områder som kontorautomatisering, databehandling og salg av utstyr, som mobiltelefoner, som allerede dekkes av private bedrifter ?
30.I idrettsmiljøet lærte jeg å konkurrere.
Your last searches