Norwegian-German translation of konspirere

Translation of the word konspirere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konspirere in German

konspirere
generellverb sich verschwören
  bruddverb sich verschwören, ein Komplott schmieden
More examples
1.Indiske myndigheter anklager delstatsregjeringens leder Farug Abdullah for å konspirere med nasjonalister som ønsker løsrivelse fra India.
2.Alt bakgrunnsmaterialet måtte finnes frem, alle impliserte parter ble kontaktet for å konspirere mot den" stakkars" utvalgte.
Similar words

 
 

konspirere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konspirerekonspirerendekonspirert
Indikative
1. Present
jegkonspirerer
dukonspirerer
hankonspirerer
vikonspirerer
derekonspirerer
dekonspirerer
8. Perfect
jeghar konspirert
duhar konspirert
hanhar konspirert
vihar konspirert
derehar konspirert
dehar konspirert
2. Imperfect
jegkonspirerte
dukonspirerte
hankonspirerte
vikonspirerte
derekonspirerte
dekonspirerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konspirert
duhadde konspirert
hanhadde konspirert
vihadde konspirert
derehadde konspirert
dehadde konspirert
4a. Future
jegvil/skal konspirere
duvil/skal konspirere
hanvil/skal konspirere
vivil/skal konspirere
derevil/skal konspirere
devil/skal konspirere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konspirert
duvil/skal ha konspirert
hanvil/skal ha konspirert
vivil/skal ha konspirert
derevil/skal ha konspirert
devil/skal ha konspirert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konspirere
duville/skulle konspirere
hanville/skulle konspirere
viville/skulle konspirere
dereville/skulle konspirere
deville/skulle konspirere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konspirert
duville/skulle ha konspirert
hanville/skulle ha konspirert
viville/skulle ha konspirert
dereville/skulle ha konspirert
deville/skulle ha konspirert
Imperative
Affirmative
dukonspirer
viLa oss konspirere
derekonspirer
Negative
duikke konspirer! (konspirer ikke)
dereikke konspirer! (konspirer ikke)
Your last searches