Norwegian-German translation of kosmopolitisk

Translation of the word kosmopolitisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kosmopolitisk in German

kosmopolitisk
byadjective kosmopolitisch

 
 

More examples
1.Kvitsyn" blir herefter et ankerfeste i livet, selv om vi sikkert kommer til å leve en nokså kosmopolitisk tilværelse.
2.Disse og flere andre han nevner var jøder, som spilte en avgjørende rolle som et kosmopolitisk og integrert element i det nasjonale mønsteret i dette området.
3.En farverik personlighet med kosmopolitisk bakgrunn, Marija Ivanovna (Mulka) Rosenquist, er død, 91 år gammel.
4.Født polsk, men med utpreget kosmopolitisk bakgrunn.
5.Gi den et visst kosmopolitisk preg, for eksempel a la Central Park...
6.Han ble vår første store brobygger til Europa og europeisk åndsliv, gjennom omfattende reisevirksomhet og lesning, og en ustoppelig og meget selvbevisst kosmopolitisk nysgjerrighet - men så kom han da også fra Bergen.
7.Landsmannen Wim Wenders er like kosmopolitisk med" Paris, Texas".
8.Likevel vil nok mange beklage at de" løsslupne" Oslokinoene derigjennom mister et kosmopolitisk anstrøk.
Your last searches