Norwegian-German translation of kroppsøving

Translation of the word kroppsøving from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kroppsøving in German

kroppsøving
fysisk aktivitetnoun Leibesübungen [p]
Synonyms for kroppsøving
Similar words

 
 

More examples
1.Kulturdepartementet har en nedvurderende holdning til musikk, kroppsøving og forming.
2.30 timer går med til tradisjonelle skolefag, inkludert kroppsøving.
3.Det er en kjent sak at lærere som har utdannelse i flere fag, mer og mer har gått over til de teoretiske fag og med langt færre timer i kroppsøving.
4.Dette er altså en delav det nye fag kroppsøving.
5.Forhandlinger med kommunen har ført til at huset fortsatt skal være åpent for undervisning i kroppsøving for elevene på Kvam skole.
6.Forming og musikk, hjemkunnskap og kroppsøving kan være med å oppøve evnen til selvstendig tenkning, sa Hallvard Håstein, leder av pedagogisk senter i Kristiansand, til de vel åtti Bærumlærere som mandag møttes til seminar om disse fagene.
7.Høytideligheten finner sted i kantinen, der det også blir markert at det iår er 15 år siden skolen uteksaminerte det første kull av godkjente faglærere i kroppsøving.
8.I fagkretsen finnes også kroppsøving med tilretteleggelse og forenkling for forskjellige grupper av pasienter.
9.I tillegg til sprogundervisningen kan kvinnene også velge forming, husstell og kroppsøving.
10.Idag er Sven Tore lærer i kroppsøving, matematikk og fysikk ved Gauldal videregående skole.
11.Ideer til bruk av kasse," tjukkas", ribbevegg og tau og Verdiløst materiale som kan brukes i kroppsøving, foruten Lek, Aktiviteter med" fallskjerm" og Svømming.
12.Ifjor sommer fikk den videregående skole nye fagplaner for kroppsøving.
13.Kroppsøving i den videregående skole.
14.Men nettopp kroppsøving var Helges" dårligste" fag, sammen med kunsthistore og religion, hvor han fikk fem.
15.Skolens gymnastikkundervisning har fått nytt navn, kroppsøving, navneendringen skal dekke en realitet, og faget er et almenfag.
16.Ved de fleste skolene dominerer praktiskestetiske fag, som musikk, drama, kroppsøving, forming, leketerapi og motorisk trening.
17.(Jfr. innlegg fra fagkonsulent i kroppsøving, Knut Grøtan, 7. okt.) Enkelte synes å mene at i kroppsøvingstimene skal elevene" bruke bena og hvile hodet".
18.Den muligheten bør vi få inn på alle studieretningene, sier Bjørndal, som mener mønsteret med å kombinere et totimers valgfag med fellesfaget kroppsøving, vil være en fin løsning for kombinerte skoler, idet elever fra flere studieretninger kan utgjøre en idrettsgruppe med sin hovedinteresse felles.
19.Det hender forøvrig ofte at noen har med melding hjemmefra, for å bli fritatt for kroppsøving.
20.Det viktigste i undervisningen i kroppsøving er at elevene finner noe de synes er så morsomt at de gjør det regelmessig.
21.En elev i rullestol kan godt få beste karakter i kroppsøving, mens en topp idrettsutøver kan få bunnkarakter.
22.Men jeg underviser for tiden bare i kroppsøving, dessuten har vi håndball som valgfag ved skolen.
23.Timetallet i kroppsøving i norsk grunnskole er minimalt, og lavest i Europa (f.eks. 1 time, maksimalt 2 om faget prioriteres, på de 3 første klassetrinn der faget er av aller størst betydning).
24.Av en eller annen grunn har vi ikke funnet å kunne utvide timetallet i kroppsøving, uttaler fagkonsulent Knut Grøtan i Grunnskolerådet til Aftenposten.
25.Dagens elever har mindre kroppsøving enn de hadde i 1936.
26.Den pedagogiske veiledningstjenesten for kroppsøving (som for en del andre fag) er ustabil og dårlig utbygget.
27.Derfor er kroppsøving viktig i en videre sammenheng.
28.Derfor forbereder jeg meg mere til kroppsøving enn til andre timer.
29.Dersom ikke Idrettshøyskolen tier stille og avventer et ferdig produkt, må høyskolen finne seg i å stå på sidelinjen i det videre arbeid med utvikling av skolefaget kroppsøving.
30.Dersom ikkje, må Idrettshøgskolen finne seg i stå på sidelina i det pedagogiske utviklingsarbeidet som går føre seg i norsk skole, også i faget kroppsøving.
Your last searches