Norwegian-German translation of kue

Translation of the word kue from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kue in German

kue
oppførendeverb zügeln, beherrschen
  hundseverb drohen, einschüchtern, verängstigen
Synonyms for kue
Derived terms of kue
Anagrams of kue

uke

More examples
1.El Salvadors hær står overfor en vanskelig oppgave når den i løpet av de neste tre månedene skal forsøke å kue opprørsstyrkene.
2.Mot dem står 112 000 som med sterkt ulovlige og brutale metoder forsøker å kue de som vil arbeide til underkastelse.
3.Som regel har jeg klart å styre meg, svarte tiltalte, som videre forklarte at efter at han kom inn i et kristent miljø og arbeidet aktivt i menighetsarbeidet for fire år siden, klarte han å kue eller forskyve trangen ved konsentrert lesning i Bibelen.
4.Kall ikke denslags skrot, sa han såret, - du har alltid latt deg kue av tradisjonene.
5.Det er på tide at det erklæres" krig" mot den globale terrorisme og at stater går inn i et nært samarbeide for å kue denne ondskap.
6.Frigivelsen røber en overbærenhet overfor kriminelle som er egnet til å svekke den nødvendige internasjonale innsats for å kue terrorister til lands, til vanns og i luften.
7.Indira Gandhi måtte sende soldater til begge steder for å kue opprørte folkemengder.
8.Målet er å kue sivilbefolkningen.
9.Undertrykkelse vil ikke kue oss, forsikrer Lech Walesa og hans sympatisører i Polen.
10.Undertrykkelse vil ikke kue oss, forsikret Walesa.
Similar words

 
 

kue as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kuekuendekuet
Indikative
1. Present
jegkuer
dukuer
hankuer
vikuer
derekuer
dekuer
8. Perfect
jeghar kuet
duhar kuet
hanhar kuet
vihar kuet
derehar kuet
dehar kuet
2. Imperfect
jegkuet
dukuet
hankuet
vikuet
derekuet
dekuet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kuet
duhadde kuet
hanhadde kuet
vihadde kuet
derehadde kuet
dehadde kuet
4a. Future
jegvil/skal kue
duvil/skal kue
hanvil/skal kue
vivil/skal kue
derevil/skal kue
devil/skal kue
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kuet
duvil/skal ha kuet
hanvil/skal ha kuet
vivil/skal ha kuet
derevil/skal ha kuet
devil/skal ha kuet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kue
duville/skulle kue
hanville/skulle kue
viville/skulle kue
dereville/skulle kue
deville/skulle kue
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kuet
duville/skulle ha kuet
hanville/skulle ha kuet
viville/skulle ha kuet
dereville/skulle ha kuet
deville/skulle ha kuet
Imperative
Affirmative
duku
viLa oss kue
dereku
Negative
duikke ku! (ku ikke)
dereikke ku! (ku ikke)
Your last searches
kue