Norwegian-German translation of kunngjøre

Translation of the word kunngjøre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kunngjøre in German

kunngjøre
nyheterverb aussetzen, bloßlegen
  rettsvitenskapverb verkünden
  annonsereverb ankündigen, bekannt machen°, anzeigen, annoncieren, veröffentlichen
Synonyms for kunngjøre
More examples
1.(New York Times) USA og Irak er enige om å kunngjøre førstkommende mandag at de diplomatiske forbindelser er gjenopprettet, fortalte tjenestemenn i Reaganadministrasjonen igår.
2.Tass har fått myndighet til å kunngjøre at SovjetUnionen dypt beklager den amerikanske presidentens skjellsordbruk som er mer aggressiv overfor Sovjet enn noen gang og en fare for freden, sa det offisielle sovjetiske nyhetsbyrået, som mener Reagans oppførsel er uforenlig med det store ansvar som statsledere bærer, og da især ledere av atommakter.
3.Cranston sa at han som amerikansk president kommer til å kunngjøre at USA ikke vil teste eller utplassere flere atomvåpen dersom SovjetUnionen gir det samme løftet.
4.De to parter er blitt enige om ikke å kunngjøre tidspunktet for samtalene på forhånd.
5.Den statlige radioen i Bagdad avbrøt sine ordinære programmer for å kunngjøre" seieren for det irakske folk".
6.Den venstreorienterte sandinistbevegelsen, som har sitt navn efter Sandino, vil markere 50årsdagen med blant annet offisielt å kunngjøre at det skal holdes valg i Nicaragua 21. februar neste år.
7.Denne uke rykker han inn i kabinettet som" minister og sjef for kanslerkontoret" - slik vil hans tittel lyde, sa Kohl da han igår innkalte pressen for å kunngjøre sin beslutnig.
8.Der kunne statsminister Rashid Karami kunngjøre at det var inngått en våpenhvile efter at mer enn 100 mennesker var drept og 300 såret i sammenstøt mellom pro og antisyriske grupper.
9.Det er grunn til å tro at Regjeringen vil kunngjøre reaksjonene i løpet at denne uken.
10.Det er også mulig at Reagan vil kunne kunngjøre at en kinesisk astronaut skal bli med en amerikansk ekspedisjon ut i rommet, men det er ennå uvisst om kineserne vil slå til på det amerikanske tilbud.
11.Det nicaraguanske statsrådet vil kunngjøre en lov som krever at det avholdes valg i 1985 på både president og visepresident samt en grunnlovgivende forsamling.
12.Diplomater hevder at det var et feilgrep å kunngjøre prisøkningen før støttetiltakene er utarbeidet.
13.Diplomatiske kilder fremholder at Assad og Gemayel kan velge å kunngjøre sin beslutning allerede i Damaskus idag.
14.Efter torsdagens vedtak kunne så egyptiske aviser kunngjøre at Egypt vender tilbake til den islamske verden uten betingelser.
15.Ellers ville Peking på egen hånd kunngjøre sin egen løsning.
16.Esso var mandag formiddag først ute med å kunngjøre sin beslutning om dette, men i løpet av få timer fulgte konkurrentene efter.
17.Fabius vil ventelig kunngjøre sammensetningen av den nye regjeringen i løpet av dagen.
18.Forslaget om å kunngjøre et amnesti i forbindelse med 40årsdagen for kommunistenes maktovertagelse i Polen ble fremlagt i nasjonalforsamlingen igår av Den patriotiske bevegelsen for nasjonal gjenfødelse (PRON).
19.Fra tid til annen skal OBOSbladet kunngjøre gunstige Tjæreborgtilbud for OBOSmedlemmer.
20.Frankrikes president, Francois Mitterrand, benytter IOCs 90årsdag til å kunngjøre at Frankrike og Paris søker sommerlekene i 1992.
21.Hattersley hevdet at statsministeren ikke hadde hatt mot til selv å kunngjøre det smålige angrepet på de streikende.
22.Heller ikke da han kom hjem, underrettet han om formålet for reisen, men valgte å kunngjøre det i et intervju i Klassekampen julaften 1982.
23.Hvis partene ikke innen denne frist er nådd frem til enighet, vil Kina på egen hånd kunngjøre den politikk som skal følges i Hongkong efter 1997.
24.I Warszawa gikk det torsdag rykter om at justisministeren ville kunngjøre amnesti også for dem idag.
25.I brevet til president Reagan het det at dette er" for oss den siste, fortvilede mulighet til å kunngjøre at vi ønsker å flytte til et demokratisk land... som en følge av vår indre overbevisning er et liv i DDR blitt umulig for oss.
26.I det hemmelige dokument skisserte forsvarsminister Michael Heseltine for statsministeren hvorledes han ville kunngjøre ankomsten av krysserraketter til Storbritannia.
27.Intet tyder imidlertid på at Thatcher vil kunngjøre noen økonomisk kursendring i sin avslutningstale i Brighton fredag, men det er klart at hennes nye minister uten portefølje, David Young, nå vil få i spesialoppdrag å se på utdannelses, opplærings og sysselsettingsprogrammer for 1418åringer.
28.Jesus har, som sagt tidligere, aldri forlangt av noen enkelte overbevisninger for å kunngjøre at Guds rike var kommet.
29.Klokken 12 skulle Riksretten tre sammen i Stortingsbygningen for å kunngjøre sin dom over statsminister Christian Selmer.
30.Løslatelsen skulle inngå i et generalamnesti for alle politiske fanger, som regjeringen ville kunngjøre på den offisielle nasjonaldagen 22. juni iår.
Similar words

 
 

kunngjøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kunngjørekunngjørendekunngjort
Indikative
1. Present
jegkunngjør
dukunngjør
hankunngjør
vikunngjør
derekunngjør
dekunngjør
8. Perfect
jeghar kunngjort
duhar kunngjort
hanhar kunngjort
vihar kunngjort
derehar kunngjort
dehar kunngjort
2. Imperfect
jegkunngjorde
dukunngjorde
hankunngjorde
vikunngjorde
derekunngjorde
dekunngjorde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kunngjort
duhadde kunngjort
hanhadde kunngjort
vihadde kunngjort
derehadde kunngjort
dehadde kunngjort
4a. Future
jegvil/skal kunngjøre
duvil/skal kunngjøre
hanvil/skal kunngjøre
vivil/skal kunngjøre
derevil/skal kunngjøre
devil/skal kunngjøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kunngjort
duvil/skal ha kunngjort
hanvil/skal ha kunngjort
vivil/skal ha kunngjort
derevil/skal ha kunngjort
devil/skal ha kunngjort
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kunngjøre
duville/skulle kunngjøre
hanville/skulle kunngjøre
viville/skulle kunngjøre
dereville/skulle kunngjøre
deville/skulle kunngjøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kunngjort
duville/skulle ha kunngjort
hanville/skulle ha kunngjort
viville/skulle ha kunngjort
dereville/skulle ha kunngjort
deville/skulle ha kunngjort
Imperative
Affirmative
dukunngjør
viLa oss kunngjøre
derekunngjør
Negative
duikke kunngjør! (kunngjør ikke)
dereikke kunngjør! (kunngjør ikke)
Your last searches