Norwegian-German translation of kursted

Translation of the word kursted from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kursted in German

kursted
helsenoun Kurort [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Staten eier Bjørnebekk kursted på Ås som har 56 plasser.
2.Bjørnebekk kursted.
3.De fikk alle en måneds opphold ved et svensk kursted kjent for sin spesielle helsekost.
4.Den store, hvite bygning på Bjørnebekk kursted ser imponerende ut, men særlig egnet efter dagens krav, er den ikke.
5.Dette skjedde under en krangel mellom de to på Ørje kursted.
6.Dommen kan sones i klinikk, tilsynshjem eller kursted.
7.Forutsetningen er at Oslo fortsatt får disponere plasser på Bjørnebekk kursted i Akershus selv om Akershus overtar ansvaret for driften ved årsskiftet.
8.Fra årsskiftet overtar fylkene ansvaret for alkoholinstitusjonene, og på for eksempel Riisby Kursted i Oppland, den eneste som har spesialisert seg på kvinnelige alkoholmisbrukere, er man helt i villrede om hvordan man skal takle økonomien, og hvor man i dagens situasjon skal henvende seg.
9.Jeg ble sendt til Mesnalien Kursted ved Lillehammer som et oppgitt tilfelle.
10.Kurbadet i Akersgaten 74, landets første helårs kursted for reumatikere, trapper opp aktiviteten i sitt 84. driftsår.
11.Men skulle vi ha bygget et kursted idag, hadde vi nok valgt langt landligere omgivelser.
12.Nevndens innleggelsesmyndighet til kursted delegeres til de fire klinikkene.
13.Selv ønsket han behandling for sitt alkoholproblem, og retten anbefalte at han fikk anledning til å sone reststraffen på et kursted.
14.Vi trenger ikke børsnoterte sykehus i vårt land, uttaler Kommuneforbundet med henvisning til planene som en del norske leger har om å starte et privat sykehus i tidligere Mesnalien kursted.
15.I vilkåret som Landbruksdepartementet setter til Privat Hospitals kjøp av Mesnalien kursted, heter det videre at søkeren ikke kan sette i verk vesentlige investeringer eller andre disposisjoner på eiendommen før spørsmålet om tillatelse er avklart.
16.In stitusjoner og organisasjoner takket nei til forslag om feriested eller kursted, hvis de svarte i det hele tatt.
17.Med ti mot fem stemmer gikk Ringsaker formannskap mandag kveld imot at Privat Hospital A / S skal få kjøpe Mesnalien kursted.
18.Organisasjonen driver landets eneste kursted for kvinner, Riisby Kurheim ved Dokka, og har dessuten et eftervernshjem og et sjømannssenter.
19.Privat Hospital A / S hadde søkt om konsesjon for kjøp av Mesnalien kursted.
20.Privat Hospital A / S har fått Landbruksdepartementets ja til å kjøpe Mesnalien Kursted i Ringsaker som privat hospital.
21.Statsadvokaten i Eidsivating har reist tiltale mot en 30 år gammel pasient ved Bjørnebekk Kursted i Ås efter knivstikking under fest i en enebolig i Ås sentrum.
Your last searches