Norwegian-German translation of kvitte

Translation of the word kvitte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvitte in German

kvitte
kandidaterverb auswählen
  hagekunstverb lichten
Synonyms for kvitte
Derived terms of kvitte
More examples
1.Integrering" er ellers et ord vi snart bør kvitte oss med, fordi skolen i henhold til loven skal være et tilbud til alle barn.
2.Integrering" er et ord vi bør kvitte oss med ; grunnskoleloven sier at skolen skal være et tilbud til alle barn, ikke den ene eller annen kategori elever.
3.De enkleste måtene å kvitte seg med problemene på er å redusere forbruket og hindre at økonomiske problemer oppstår, ved å utnytte ressursene man disponerer over fornuftig, sier Willy Jordet.
4.Det finnes NATOtro sirkler i Norge som helt og holdent støtter USAs militære planer, og disse har gjort mye for å kvitte seg med Norges atom og basepolitikk, hevder Tass.
5.Gjeld er en tvangstrøye som vi må kvitte oss med.
6.Hvis vi nasjonalister skulle kvitte oss med Røde Khmer... kampen mot vietnameserne... veldig, veldig godt...
7.Man kan da ikke kvitte seg med alt man har lest i et efterhvert langt liv.
8.Vi må dog kvitte oss med den monolittiske tvangstanke at det bare er Staten som kan øve de gode gjerninger og at alt i tillegg og ut over det Staten kan organisere, er et anslag mot fellesskapstanken.
9.Vi må kvitte oss med noen av norsk kulturlivs mange fordommer når vi skal vurdere hva som nå skjer på eiersiden i forlagsbransjen, mener direktøren i Den norske Bokklubben, Knut T. Giæver.
10.Arbeidsgiveren kan ikke kvitte seg med dagens ansatte og skaffe seg billigere arbeidskraft utenfra.
11.Banker over hele verden kunne dermed kvitte seg med sine kronebeholdninger.
12.Banker over hele verden sørget for å kvitte seg med sine beholdninger av den norske valuta.
13.Bare man har det gøy og man får mot til å kvitte seg med prektigheten.
14.Batteriproblemet er dessuten særlig alvorlig i Japan fordi det er så få steder å kvitte seg med avfall.
15.Blant annet derfor opplever stadig flere" integrering" som et malplassert begrep for skolen ; et begrep man snarest bør kvitte seg med.
16.Blant annet protesterer naturvernforbundet mot utslippene ved Kronos Titan i Fredrikstad, som produserer titandioksyd - og for hvert tonn ferdig vare må fabrikken kvitte seg med åtte tonn avfall.
17.Bomben, som inneholdt 56 kilo TNT og var produsert i 1936, ble sluppet av et britisk bombefly som trolig var forfulgt av tyske fly, eller som ville kvitte seg med bombelasten før tilbaketuren til England.
18.Damen er imidlertid allergisk og må kvitte seg med dyret snarest.
19.De moderate ønsker å gjøre slutt på Fremskritspartiets rykte som ren protestbevegelse, og mener at man må kvitte seg med Glistrup for å kunne fremstå som et stuerent borgerlig parti.
20.De viser at det ikke er selve avhengigheten vi bør kvitte oss med, men snarere de feilaktige forestillingene forbundet med begrepet avhengighet.
21.De økonomiske skottene har imidlertid ennå ikke tenkt å kvitte seg med pundseddelen som Bank of Scotland utsteder.
22.Den måtte han enten kvitte seg med, eller han fikk stå ute og spise sin is - og vente på neste buss.
23.Den nye treneren gjør et forsøk på å kvitte seg med det ustabile stempelet som har fulgt ungarsk fotball de siste 15 årene.
24.Den vrangforestillingen må man kvitte seg med.
25.Denne stemplingen og politiets metoder gjør det vanskeligere for stoffbrukerne å kvitte seg med sin last, sa Sturla Falck.
26.Denne tillit er det enkelte som har utnyttet for å kvitte seg med tyvnettene.
27.Departementets lovverk gir Televerket en rekke konkurransemessige fortrinn gjennom enerettsbestemmelser og fører trolig til at den ene konkurrent med lovverket i hånden, kan kvitte seg med den annen.
28.Desperat forsøkte man å kvitte seg med belastningen av et historisk riktig, men tapt standpunkt.
29.Dessuten bør man kvitte seg med troen på at råkjøring med Bfilm gir kjempeinntekter.
30.Det blir derimot overlatt til kundene, uten tanke på hvor mye ekstrabryderi dette vil føre med seg for dem - i mitt bosamfunn har eldre folk allerede begynt å grue seg for hvordan de skal klare å kvitte seg med avfallet.
Similar words

 
 

kvitte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kvittekvittendekvittet
Indikative
1. Present
jegkvitter
dukvitter
hankvitter
vikvitter
derekvitter
dekvitter
8. Perfect
jeghar kvittet
duhar kvittet
hanhar kvittet
vihar kvittet
derehar kvittet
dehar kvittet
2. Imperfect
jegkvittet
dukvittet
hankvittet
vikvittet
derekvittet
dekvittet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kvittet
duhadde kvittet
hanhadde kvittet
vihadde kvittet
derehadde kvittet
dehadde kvittet
4a. Future
jegvil/skal kvitte
duvil/skal kvitte
hanvil/skal kvitte
vivil/skal kvitte
derevil/skal kvitte
devil/skal kvitte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kvittet
duvil/skal ha kvittet
hanvil/skal ha kvittet
vivil/skal ha kvittet
derevil/skal ha kvittet
devil/skal ha kvittet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kvitte
duville/skulle kvitte
hanville/skulle kvitte
viville/skulle kvitte
dereville/skulle kvitte
deville/skulle kvitte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kvittet
duville/skulle ha kvittet
hanville/skulle ha kvittet
viville/skulle ha kvittet
dereville/skulle ha kvittet
deville/skulle ha kvittet
Imperative
Affirmative
dukvitt
viLa oss kvitte
derekvitt
Negative
duikke kvitt! (kvitt ikke)
dereikke kvitt! (kvitt ikke)
Your last searches