Norwegian-German translation of lagre

Translation of the word lagre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lagre in German

lagre
varerverb lagern
  databehandling verb speichern
  legge oppverb aufsparen, aufspeichern, aufbewahren
Synonyms for lagre
Derived terms of lagre
Anagrams of lagre
More examples
1.(NTBDPA) USA ønsker å lagre ammunisjon i Danmark som inneholder det såkalte uran238.
2.(New York Times) Regjeringen i Kina tilbyr Vesten å lagre farlig radioaktivt avfall fra europeiske kjernekraftreaktorer i avsidesliggende deler av Kina til gjengjeld for hårdt tiltrengt vestlig valuta.
3.A3 for efterfylling av de amerikanske lagre.
4.Amerikanske fly kjøper brennstoff fra norske lagre, blant annet i Bodø.
5.Det er ikke lov å lagre mer enn 5 liter bensin i bilen og ikke mer inn 1 liter innedørs uten spesiell tillatelse, sier brannmester Hans Tollhaug i Kongsvinger.
6.Det er sikrere med noen få større lagre enn mange små, opplyser overingeniør Odd Ropstad i Statens Sprengstoffinspeksjon.
7.Det er vanskelig å få solgt torskeblokk i det hele tatt nå, for kjøperne har fulle lagre.
8.Det vil koste for mye å utbedre anlegget til en akseptabel standard, og vi har i stedet besluttet å lagre stillaset på en egnet tomt i Maridalen, for eventuelt å bygge den opp igjen senere, dersom interessen for hoppsport tar seg opp blant klubbens aktive medlemmer, sier han.
9.Første gang jeg skulle reise hjem til Norge måtte jeg gi bort bildene mine, hadde ikke råd til å lagre dem eller ta dem med.
10.Jeg ville være veldig forsiktig med å tro at dette indikerer noe om salgsverdien av eiendommene, uttalte Knut Martinsen, som også påpekte at store deler av selskapets eiendomsmasse er belagt med produksjon, og at det også dreier seg om store kornsiloer som ikke vil kunne brukes til andre formål enn å lagre korn.
11.Klippfisken egnet seg spesielt godt for eksport, for den lot seg lagre som ved ombord, og hvis skipene tok inn vann, svellet fisken og virket som en innebygget redningsvest, prøver Per Wang seg.
12.La ikke kålen fryse, men gjør en god jobb med å høste og lagre kål...
13.Luftvern i enhver sammenheng - for sjøforsvarets fartøyer - for hærens avdelinger, for lagre og installasjoner, for befolkningssentra og baser, men i første rekke for flyplassene.
14.Problemene med importrestriksjoner, store lagre og svikt i torskebestanden er ikke nye.
15.Selv om usolgte lagre av annensorterings tørrfisk påfører eksportørene store økonomiske belastninger, er det også lyspunkter for tørrfisknæringen, forteller direktør Olsen.
16.Store konserner og forvaltningsbedrifter i utlandet må de nærmeste år bygge opp spesialiserte databaser der man på en enkel og grei måte kan lagre sine dokumenter, finne dem igjen, oppdatere dem eller sette dem inn i nye sammenhenger.
17.Sårede soldater trenger smertestillende midler, men efter diverte innbrudd i lagrene av narkomane, er disse medisinene flyttet til sentrale lagre og behørig låst inn.
18.Til gjengjeld har ikke næringslivet lenger lagre av varer det ikke er i stand til å selge.
19.Tvert imot er det mange bedrifter som ligger med forholdsvis store lagre som de ønsker å redusere en smule, sier Harsem.
20.Vi får i virkeligheten en ønsket reduksjon av våre lagre i sommer og ser ingen problemer i annet halvår 1984.
21.Vi tror de økte sikringstiltakene har hatt en preventiv virkning - i hvert fall har antallet stjålne våpen fra Forsvarets lagre gått ned i løpet av de siste fire år, sier Hellum.
22.1000kroneseddelen har øket kraftig i bruk de senere årene, mens 500kroneseddelen benyttes svært sjelden, og Norges Bank har så store lagre av denne at den bare trykkes opp hvert annet år.
23.70 prosent er eksport - det meste til Sverige og Finland, og våre lagre er nesten tomme.
24.Aftenposten blir med stabssjefen på en runde for å se på forskjellige lagre.
25.Alle lagre og driftsmidler overføres til de nye selskaper til noe over bokført verdi.
26.Andre steder kan det bli aktuelt med mobile lagre spesielt beregnet for det britiske utstyret.
27.Antallet meldinger om innbrudd ventes å stige i løpet av dagen, når folk kommer på jobben og oppdager at uvedkommende har vært på ferde i kontorer, forretninger, lagre osv., eller når familier som har vært bortreist i helgen og oppdager at hjemmet har hatt besøk av tyver.
28.Ask inneholder et stoff, fraxin, som er med på å skylle ut urinsyrekrystaller, som har en tendens til å lagre seg i ledd og gi revmatiske smerter.
29.At tyske lagre ville bli tømt og ødelagt, det forsto man nok.
30.Avgiften benyttes til bygging og oppfylling av sikrede lagre for oljeprodukter.
Similar words

 
 

lagre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lagrelagrendelagret
Indikative
1. Present
jeglagrer
dulagrer
hanlagrer
vilagrer
derelagrer
delagrer
8. Perfect
jeghar lagret
duhar lagret
hanhar lagret
vihar lagret
derehar lagret
dehar lagret
2. Imperfect
jeglagret
dulagret
hanlagret
vilagret
derelagret
delagret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lagret
duhadde lagret
hanhadde lagret
vihadde lagret
derehadde lagret
dehadde lagret
4a. Future
jegvil/skal lagre
duvil/skal lagre
hanvil/skal lagre
vivil/skal lagre
derevil/skal lagre
devil/skal lagre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lagret
duvil/skal ha lagret
hanvil/skal ha lagret
vivil/skal ha lagret
derevil/skal ha lagret
devil/skal ha lagret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lagre
duville/skulle lagre
hanville/skulle lagre
viville/skulle lagre
dereville/skulle lagre
deville/skulle lagre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lagret
duville/skulle ha lagret
hanville/skulle ha lagret
viville/skulle ha lagret
dereville/skulle ha lagret
deville/skulle ha lagret
Imperative
Affirmative
dulagr
viLa oss lagre
derelagr
Negative
duikke lagr! (lagr ikke)
dereikke lagr! (lagr ikke)
Your last searches