Norwegian-German translation of land

Translation of the word land from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

land in German

land
politikknoun Land [n]
  landsbygdnoun Land [n], Landschaft [f]
Synonyms for land
Derived terms of land
alveland, av blandet opphav, beliggende i innlandet, blande seg inn, blanding-, blande, blande sammen, blande inn, blande seg, blande seg i, blande seg i andres saker, oppblande, blandet, blandede, blandende, blander, blanding, blandet rase, buklanding, landsbyboer, sentral landsdel, drømmeland, England, federland, fastland, Finland, finlandsk, finlandsk kvinne, flamlandsk, fralands-, gå i land, gå i land med, girlander, grenseland, holde fra land, hjemland, høyland, Holland, hollandsk, hopblanding
hus på landet, i land, i utlandet, iblandet, innover landet, innblande, innblanding, innland, innlands-, innlandssjøfart, ikke blande seg, Irland, irlandsk, irlandsk kvinne, Island, islandsk, kastes i land, klanderverdig, klandre, klandre noen, klandrende, kontorlandskap, kræsjlande, kvinne fra nord i landet, kvinne som blander seg inn i alt, lavland, land-, lande, landau, landets førstedame, landfeste, landgang, landgangssmørbrød, landhockey, landkrabbe, landmine, landing, landingsbane, landingsplass, landingshjul, landsette, landsbygd, landsforræder, landsforvise, landsforvisning, landskap, landskapsarkitektur, landskapspleie, landsmann, landskvinne, landsomfattende, landeplage, landsted, landstige, landstigning, landstryker, landevei med planter, landsens, landarbeider, landarbeidende kvinne, landsens person, landbruk, landbruker, landbruks-, landsens naut, landlig, landmåler, landmåling, landsens sted, la blande seg, lykkeland, med bakepulver blandet mel, mellomlanding, Midt-England, Midlands, mindre landevei, myklanding, Nederland, nederlandsk, nederlandsk kvinne, nødlanding, ublandet, uklanderlig, østerland, land, plandelt kryss, Russland, sagaland, sagalandet, sette i land, skogsland, Skotske høyland, Skottland, som lever på land, spille landhockey, start- og landingsbane, landeveisrøver, til lands, tilblande, tynnland, Tyskland, underland, underutviklet land, utland, utlands-, utenlandsk, utenlandsk valuta, utenlandsk person, utenlands, utviklingsland, være klanderfri, være uklanderlig, Vestlandet, vestlandsk, Zululand, iblande, ilandføre, kalandrere, mellomlande, mjuklande, valandere, betongblanding, blande kort, blandet ekteskap, Estland, eventyrland, fedreland, Flandern, Friesland, frokostblanding, landkjenning, Gelderland, giftblander, Grønland, innblandet, inne i landet, innenlands, innenlandsk, landbruksvitenskap, landeiendom, landemerke, landflyktighet, landgangsbrygge, landmasse, landområde, landsby, landsetting, landtange, Lappland, Livland, Maryland, sammenblandet, sammenblanding, samveldeland, stor landeiendom, sydlandsk, Thailand, thailandsk, u-land, villand, ødeland, Fædrelandsvennen, Organisasjonen av oljeeksporterende land, landingssted, landhandler, landskapsbilde, landevei, blanda drops, blandingsform, landssviker, hale i land, landevinning, eland, landsknekt, landhandel, calando, landeveissykkel, landsdel, landsmål, landegrense, utenlandshandel, fødeland, opphavsland, opprinnelsesland, fedrelandsvenn, landområde omgitt av vann, landtunge, landstilhørighet, sende til drømmeland
Examples with translation
Det er veldig vanskelig å vite hvilket land en person kommer fra.
Esperanto snakkes i 120 land på jorden.
Den nordiske språkkonvensjonen av 1987 garanterer statsborgere i de fem nordiske landene å kunne henvende seg skriftlig og muntlig til myndighetene på sitt eget språk i et annet nordisk land.
Italia er et land som synes å være uregjerlig.
I dagens verden er kjennskap til flere språk nøkkelen til å oppleve mange av livets gode sider. Det gir deg muligheten til å bli venner med mennesker fra andre land, det gjør deg i stand til å studere eller dra på ferie i utlandet, og det kan til og med gi deg drømmejobben.
Mange av miljøproblemene i dag har fått en internasjonal karakter og deres løsninger krever felles innsats fra mange land.
Dyra som ikke sover eller har flytta til varmere land, leiter ivrig etter mat i døgnets få lyse timer.
Vi lever i et veldig trygt land.
Bør Skottland være et uavhengig land?
Similar words

 
 

More examples
1.) er delvis representant for sitt land, delvis handelsmann, delvis dommer.
2.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
3.Austhavet" var forøvrig tidligere kjent over det ganske land fordi en kort sekvens med skøyten var med i innledningen til TVserien" Norge Rundt".
4.Barnekultur i de nordiske land, en evaluering av tilbud og engasjement".
5.Begge deler er aktuelle og gode muligheter," vet Vårt Land å fortelle.
6.Bonden skal ha det like godt som andre i vårt land, og det har Stortinget gjennom sin opptrappingsplan nå sørget for at de har.
7.Borealis" omfatter 16 kunstnere fra seks land, inklusive Færøyene.
8.Brødrene" i den kristelige dagspressen, Vårt Land og Dagen, er ikke særlig glade for et mulig nytt skudd på stammen.
9.Da jeg var gutt (188090årene), lærte jeg navnet Amerika å kjenne før jeg hørte om noe annet land, og jeg hørte om New York og Chicago før jeg hørte om London og Berlin.
10.Danmark er et dejligt land".
11.De (utøverne) ønsker fortsatt å oppnå fremragende resultater i kappestrid med folk fra forskjellige land og kontinenter".
12.De Braak" var opprinnelig nederlandsk, men ble i 1795 kapret av britene og gitt i oppdrag å jakte på skuter fra land som var allierte med Napoleon.
13.De afrikanske land vet at det er selve raseundertrykkerregimets eksistens i SydAfrika som er hovedårsaken til spenningen på den sydlige del," skriver avisen.
14.De sosialistiske land har gått imot og går imot å anvende internasjonale økonomiske forbindelser for politiske mål.
15.Den beste motstand mot totalitære systemer er ganske enkelt å fordrive dem fra sin egen sjel, sitt eget miljø, sitt eget land, fordrive dem ut av samtidens menneske.
16.Den grønnkledte" er et annet talent,og det ikke bare når det gjelder teater.Hun er også en av Kinas mest omstridte forfattere.I et land uten feministbevegelse har hun våget å stå frem med klart feministiske standpunkter.
17.Der ligger et land mot den evige sne, i revnene kun er der vårliv å se...".
18.Det er ikke mer enn fire år siden det var almindelig akseptert i Norge å bygge på en strategi som innebærer bruk av kjernevåpen i forsvaret av vårt land.
19.Det er ikke mer enn fire år siden det var alminnelig akseptert i Norge å bygge på en strategi som innebærer bruk av kjernevåpen i forsvaret av vårt land.
20.Det er større muligheter for frie valg i Nicaragua enn i de fleste andre land i regionen !
21.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
22.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
23.Dette virker på meg uhyre udemokratisk, ja, det virker nærmest folkedemokratisk, for å bruke dette superord som anvendes i land hvor det uopplyste pampeveldet virkelig er satt i sitt trege og umenneskelige system.
24.Donau" eksploderte, og ble satt på land ved Drøbak, med bare baugen over vann.
25.Doulos" har siden den begynte sitt virke for Operasjon Mobilisering vært i De iberiske øyer, Storbritannia, USA og helt siden 1978 i SydAmerika hvor alle land - bortsett fra to - er besøkt.
26.En handlingsplan for et avgjørende sikkerhetspolitisk spørsmål mellom Norge og to nøytrale land kan, for vårt samarbeide innen NATO, få skadevirkninger som man idag neppe har full oversikt over.
27.Enhver utvikling som er grenseoverskridende berører oss mere enn andre land," sier han, og føyer til at Sveits derfor har en spesiell interesse av satelittfjernsyn.
28.Et amnesti for samvittighetsfanger i Sovjet, i ØstEuropa og i mange andre land hvor det er politiske fanger og samvittighetsfanger, innebærer ikke bare en human gestus, det ville også i høy grad befeste den internasjonale tillit og den internasjonale sikkerhet.
29.Et mykt og vennlig land å dra på togferie i" er karakteristikken Storbritannia får i den nyutkomne reisehåndboken" Med tåg i England, Skottland, Wales".
30.Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse" og utgivelsen av avisen er" det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato".
Your last searches