Norwegian-German translation of lappe

Translation of the word lappe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lappe in German

lappe
formålverb zusammenflicken, aufmöbeln, herrichten
  klærverb zusammenflicken, ausbessern, flicken
Synonyms for lappe
Derived terms of lappe
More examples
1.Det ideelle er for oss at man starter forfra med en helt ny lov i stedet for nok en gang å lappe på den gamle loven.
2.Allerede 1618 uker efter at kyllingene for første gang kaster et forskremt blikk på verden (og sikkert ønsket å krype tilbake til egget og lappe det sammen), kastes de ut i yrkeslivet.
3.Det FPUs skolepolitikk går ut på for å rette opp et noe" sykt" skolesystem, er ikke å fjerne symptomene (karakterene) som AUF vil, eller som Unge Høyre konservere og lappe på det allerede eksisterende system, men angripe årsakene til at enkelte blir såkalte" tapere" i skolen.
4.Har dere tenkt å lappe med ny fløyel ?
5.Idag må helsepersonalet reise til ulandene for å lære å lappe hansker.
6.Justisdepartementet prøver å lappe på den snikende dommermangelen ved å bruke pensjonister.
7.Komiteen innser at miljøverninnsatsen den siste tiårsperioden i stor grad har vært innrettet mot å lappe på allerede oppståtte skader.
8.Med støtte av andre kvinners veldedighetsinnsats startet de arbeidshjen, barnekrybber, feriekolonier, lappe og skomakerverksteder.
9.Mens den danske statsminister (med Brattelis hjelp) vant sitt lands folkeavstemning og pompøst fratrådte som ubeseiret, ble det Brattelis lodd å lappe sammen et nesten smadret parti og norsk politisk landskap forøvrig.
10.Nå sykler han på bortgjemte villaveier - han har ikke råd og tid til å lappe sykkelen omatt og omatt.
11.Også plan og bygningslovgivningen settes under lupen i forbindelse med 3 B. Dr. philos. Rolf H. Jensen, NTH, understreket behovet for omfattende nytenkning hvor man i stedet for å lappe på det bestående, forsøker å finne nye veier.
12.Oslos politiske ledelse har topprioritert omsorgen for eldre og syke - og ofret så å si alt for medmennesker fremfor å lappe på gater og bygninger.
13.Avbrutt og stykkevis forteller en av dem om et bilkræsj og det tilårskomne ekteparet som han hjalp til å lappe sammen efter ulykken.
14.Da gjelder det å forhindre at det kommer så langt at vi må ha" Nr. 24"er til å lappe på unnlatelsessyndene.
15.Den må gjøre det mulig å treffe valg og å gjøre investeringer med sikte på dagens og morgendagens informasjonssamfunn - ikke bare for å lappe på gårsdagens industrisamfunn.
16.For vi vil aldri få nok penger til å lappe sammen folk, kommer det fra overlegen.
17.Kvinnen mente, med åpenbar støtte i salen, at det kan gjøres mye for å lappe på dagens fengselssystem.
18.Nå fatter sosialistenes partiapparat nytt håp, tross kantonvalgtapene, som unektelig ble smertelige nok, mens høyrepartiene mer enn noen gang må prøve å lappe over sine innbitte rivaliseringer og fremstå som et troverdig regjeringsalternativ.
19.Nå som guttene har kommet seg frem, slipper jeg heldigvis å bruke sene kveldstimer til å lappe og sy treningstøy og konkurranseutstyr.
20.Utallige er de som kommer innom Katnosa og Sandungskalven for å be om hjelp til å lappe et punktert sykkelhjul eller spjelke en brukket ski.
Similar words

 
 

lappe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lappelappendelappet
Indikative
1. Present
jeglapper
dulapper
hanlapper
vilapper
derelapper
delapper
8. Perfect
jeghar lappet
duhar lappet
hanhar lappet
vihar lappet
derehar lappet
dehar lappet
2. Imperfect
jeglappet
dulappet
hanlappet
vilappet
derelappet
delappet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lappet
duhadde lappet
hanhadde lappet
vihadde lappet
derehadde lappet
dehadde lappet
4a. Future
jegvil/skal lappe
duvil/skal lappe
hanvil/skal lappe
vivil/skal lappe
derevil/skal lappe
devil/skal lappe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lappet
duvil/skal ha lappet
hanvil/skal ha lappet
vivil/skal ha lappet
derevil/skal ha lappet
devil/skal ha lappet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lappe
duville/skulle lappe
hanville/skulle lappe
viville/skulle lappe
dereville/skulle lappe
deville/skulle lappe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lappet
duville/skulle ha lappet
hanville/skulle ha lappet
viville/skulle ha lappet
dereville/skulle ha lappet
deville/skulle ha lappet
Imperative
Affirmative
dulapp
viLa oss lappe
derelapp
Negative
duikke lapp! (lapp ikke)
dereikke lapp! (lapp ikke)
Your last searches