Norwegian-German translation of legge egg

Translation of the word legge egg from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge egg in German

legge egg
iktyologi verb laichen
Similar words

 
 

More examples
1.De vil heller selv legge egg enn å ruge over fordommer i vår hjemlige hønsegård.
2.Noen beholder han for at de skal innvies i livets mysterier (les : bli kjent med noen kjekke haner) og legge egg som inneholder fremtidige generasjoner kyllinger.
3.Innerst inne i gangen vil så hunnen legge egg, ett eller to om dagen.
4.Nu står det igjen å se om NCL og Klosterledelsen får oppfylt sitt ønske om å legge egg som de naturlig synes passer sammen i en kurv.
5.Skilpaddene går på land for å legge egg, og da drikker de ferksvann.
Your last searches