Norwegian-German translation of leketøy

Translation of the word leketøy from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leketøy in German

leketøy
generellnoun Spielsachen [p], Spielzeug [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Er det da noen egentlig forskjell på et leketøy og et kjæledyr ?
2.Se på vår tids juglete leketøy.
3.De har den uskikken at de behandler våpnene sine som leketøy.
4.Det eneste jeg fikk var noen stensilerte ark med tilbud om å kjøpe tyverialarmer og leketøy fra firmaet Silcon.
5.En personlig computer skal være mer enn et leketøy.
6.Forhandlerne har ikke vært flinke nok med å informere kjøperne om hva slags sykkel dette er ; et leketøy og konkurransemiddel.
7.Mindre støy fra leketøy !
8.Nei, de aller fleste nordmenn har det som et leketøy som gir store sportslige utfordringer.
9.Retningslinjene for støy retter seg mot både impulsstøy og vedvarende støy fra leketøy, sier kontorsjef Uno Abrahamsen i SFT til Aftenposten.
10.Allerede mens Tov og Geir gikk på Distriktshøgskolen, forundret de seg over at computeren først og fremst var et leketøy for TVspill samt for marginale oppgaver, som å holde regning med hvor mange kjøttkaker det er igjen i fryseren eller gi en oversikt over platene i LPsamlingen.
11.Astronautenes nye kombinerte verktøy og leketøy skal efter planen settes på en praktisk prøve allerede under neste romferd i april.
12.Barnehaver har jo med barn å gjøre, snille" tanter", leketøy," verdiløst materiale", og eventyr.
13.Chaplinsanger, dukker, leketøy, tegneserier sprang frem.
14.Da kan det vanke både leketøy og ny sykkel, alt efter familiens økonomi.
15.De blir ofte brukt som" leketøy" av voksne.
16.De er leketøy som er en miljøvernbelastning for mange mennesker i form av støy, sier formannen i utvalget, Karl Jørgen Aanderaa, til Aftenposten.
17.De fleste nordmenn legger straks veien til varehuset Karstadt, som er festlig julepyntet i alle etasjer, og hvor man kan få kjøpt alt fra matvarer til klær og leketøy.
18.De skal ikke risikere å få hørselen skadet på grunn av støyende, men ellers så uskyldige leketøy.
19.Den er satt sammen av modeller, tegninger, leketøy, tidsskrifter, fotos, kunst. m.m.
20.Dessuten var det depresjon, mangel på råvarer og et nytt konkurrerende leketøy på voldsom fremmarsj over hele Europa ; modelljernbanen.
21.Det er barn som presses til å ta på seg de voksnes psykiske, fysiske og sosiale leketøy lenge før de er modne til det, sier barnepsykologen David Elkind i boken" Barn under press", som Tiden Norsk Forlag nå utgir.
22.Det er dessuten i alle fall ikke snakk om et forbud eller absolutt krav til støygrenser for leketøy.
23.Det er ikke et leketøy som barnet kan kose seg med når det har lyst til det, og ellers gi blaffen i.
24.Det er på ingen måte min hensikt å si at alle som har slike kjæledyr, betrakter dem som leketøy for barna.
25.Dette er et bidrag til at skadelig eller direkte farlig leketøy ikke blir omsatt.
26.Disse nye oppfinnelsene er leketøy for mange - og leketøy blir man lei av efter en stund !
27.Dukker har vært pikenes leketøy gjennom alle tider.
28.Elly Pedersen og Kirsten Svendsen, begge Oslo, kjøper leketøy til barnebarna.
29.En spesiell gruppe omfatter leketøy som har lukt, smak eller form som gjør at de kan forveksles med næringsmidler.
30.Enten er den sovjetiske last leketøy eller noen annet like uskyldig, eller så inneholder de spesialbygde containere avanserte jagerfly.
Your last searches