Norwegian-German translation of lese høyt

Translation of the word lese høyt from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lese høyt in German

lese høyt
tekstverb vorlesen
Similar words

 
 

More examples
1.Dermed kan man lese høyt for døve barn samtidig som man lærer seg tegnsprog ord for ord.
2.Han oppfordrer de voksne til å lese høyt for barna, også efter at de selv har lært å lese.
3.Identifikasjon synes alltid å være første målsetning i bøker for mindre barn - og for foreldrene som skal lese høyt.
4.Men det er altså nødvendig å presisere både det ovennevnte og at det ikke er rettsstridig å lese høyt fra Romerbrevets avsnitt om homofil praksis - og heller ikke å utlegge skriftstedene.
5.Nettopp dette gjør ham så takknemlig å lese høyt.
6.Når vi blir gift Alexis og jeg - skal vi divertere oss ved mellom hyndene ved å lese høyt av Strindberg, ONeill, Albee (Hvem er redd for Virginia Wolf), samt Lars Noren, den nye demon hinsides Kjølen.
7.På barneavdelingen kan foreldrene eller andre lese høyt for barna, skriver" Foreldre & Barn".
8.Det endte med at jentungen gikk til sengs klokken halv seks og forlangte at jeg skulle lese høyt i tre timer.
9.En fetter elsket å lese høyt fra svarteboka.
10.Folk er sultne på bøker, og de blir brukt til å lese høyt i hjemmene.
11.For Mailer må innrømme det er vanskelig å tenke seg at USAs president ville invitere Henry Miller til Det hvite hus for å lese høyt av sine verker.
Your last searches