Norwegian-German translation of lese opp

Translation of the word lese opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lese opp in German

lese opp
tekstverb vorlesen
Examples with translation
Jeg kan lese uten briller.
Jeg kan ikke lese i hennes pokerfjes.
Artiklene dine er alltid veldig klare og behagelige å lese.
Jeg er allerede ferdig å lese denne boken.
Jeg foretrekker å lese.
Jeg kan lese uten briller.
Det å lese en tekst på dansk er nesten som å lese norsk, men måten danskene uttaler ordene er vanskelig å forstå.
Similar words

 
 

More examples
1.1968generasjonens fremste representant i tysk litteratur, Peter Schneider, har vært noen timer i Oslo, for å lese opp i Goethe Institut.
2.At Stray kommer" uforberedt og slentrende" til internasjonale konferanser tilbakeviste han også sterkt med å henvise til at i motsetning til de fleste utenriksministre som nøyer seg med å lese opp ukegamle ferdigskrevne manuskripter, sitter han selv oppe det meste av natten med sine nærmeste medarbeidere for å forberede seg.
3.De har også det til felles at de liker replikkordskiftet bedre enn å lese opp det forhåndsskrevne hovedinnlegg.
4.Den svenske delegasjonen under generalforsamlingen i Det Lutherske Verdensforbund hedret onsdag Raoul Wallenberg ved å lese opp en uttalelse på kirkemøte i Budapest.
5.Den tidligere riksmålets yppersteprest i Unge Høyre var som sist utnevnte statsråd utplukket til å lese opp beretningen om rikets tilstand - på nynorsk.
6.Derfor kunne universitetet i Toulose tidligere i år gjøre den tsjekkiske dissident, forfatteren Vaclav Havel til æresdoktor og la den engelske dramatiker Tom Stoppard lese opp hans tale.
7.Det sitter bare noen få på galleriet og avisene og NRK finner liten grunn til å trykke eller lese opp gammelt nytt.
8.Dette ble kjent i desember ifjor, og Palme måtte til slutt lese opp deler av brevet i TV for å overbevise nasjonen om at dette ikke var noe suspekt.
9.Forleden innfant han seg så i Oslo, behørlig invitert av den sveitsiske ambassade og Goethe Institut, for å lese opp både i instituttet og på universitetet.
10.Foruten oppbyggingen av et databasert arkiv skal den norske leverandøren også utvikle programvare som gjør det mulig for datamaskinene å beregne hvor lang tid det gjennomsnittlig vil ta for en reporter å lese opp teksten som skrives inn på den enkelte arbeidsplassterminalen.
11.Han forsøkte da på ny å lese opp en kortfattet erklæring, men efterat den fungerende president hadde grepet inn, svarte Kahane til slutt bekreftende på spørsmål om han ville avlegge eden på linje med de øvrige medlemmene.
12.Han røbet overfor Aftenposten at han ikke likte å lese opp sine egne ting.
13.Jeg har absolutt ingen intensjoner om å reise rundt og lese opp av mine egne ting efter 30 års forfatterskap bak meg.
14.Lagmannsretten i Trondheim tinghus måtte ryddes for punkere da lagmann Karl Solberg skulle lese opp dommen over de seks som var tiltalt efter det såkalte" fangeopprøret" i Trondheim kretsfengsel igår.
15.Lagretten kunne efter halvannen times drøftelse lese opp kjennelsen i Gulating lagmannsrett onsdag eftermiddag.
16.Liv Ullmann uttrykker sine tanker like enkelt som om hun skulle lese opp fra en vaskeliste.
17.Mange av våre politikere gjør i en valgkamp ikke annet enn å lese opp offentlige dokumenter som ingen begriper noe av.
18.Rettens administrator, lagdommer Agnes Nygaard Haug, sier til NTB at det kan komme på tale å lese opp utelukkende domsslutningen før presse og tilhørere må forlate salen, men at intet er avgjort.
19.Stojkovic, som leder en gruppe på fem dommere, åpnet tirsdagens rettsmøte med å lese opp en erklæring som avviste klagen fra Milic.
20.Søndag 2. desember kl. 13 skal Mentz Schulerud kåsere og skuespilleren Sverre Hansen lese opp.
21.Ved en anledning sa han til Kari Storækre at han gjerne ville lese opp for henne noe han hadde skrevet på grunnlag av materialet fra Sverige.
22.Voldtatte kvinner som er villige til å fortelle sine historier, skal lese inn disse på bånd eller de får andre til å lese opp historiene.
23.Det er altså ikke bare å lese opp fra manus i mikrofonen ?
24.I radiobingo vil en datamaskin lage en tallkombinasjon før programmet, slik at radioreporteren bare kan sitte og lese opp resultatene fra en liste.
25.20 timer ville det ta å lese opp prosedyren, sa Strassera til de vel 550 som hadde fått plass i rettssalen og galleriet.
26.Aktoratet skal bruke fem dager på å lese opp tiltalen mot de ni.
27.Allyn Conwell begynte å lese opp en erklæring, men ble straks overdøvet av journalister og fotografer som sto lenger bak og ikke klarte å følge med i hva som foregikk.
28.De rundt 100 tilhørere i den fullpakkede rettssalen reiste seg fra sine plasser da rettsformannen begynte å lese opp dommene.
29.De rundt 100 tilhørere i den fullpakkede rettssalen reiste seg fra sine plasser da rettsformannen begynte å lese opp dommene.
30.Den 41 år gamle utrykningssjefen kommer ikke til å lese opp noen programerklæring når han tiltrer 1. november.
Your last searches