Norwegian-German translation of lette på

Translation of the word lette på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lette på in German

lette på
reglerverb lockern
Anagrams of lette på
Similar words

 
 

More examples
1.At det er dumt å passere bugnende disker med varer til halv pris, uten så mye som å lette på lommeboken, det har vi lært - uten å vite hvorfor.
2.Den skulle få pasienten på bena uten å lette på den skattebøren som opprinnelig har tvunget ham i kne.
3.Det var ikke mye Madslien ville lette på sløret for de kommende premissene for konsesjonstildelingen da han onsdag møtte representanter for ledelsen i en rekke flyselskaper og for pilotene.
4.En anke fra forsvareren om å lette på restriksjonene når det gjelder besøk, brev, aviser og adgang til andre informasjoner utenfra, ble forkastet av lagmannsretten.
5.En gammel cirkushest har lov til å lette på teltduken og snike seg inn i manesjen en søndag eftermiddag.
6.En slik progressiv avgiftsprofil har vært prøvd med suksess i flere av de øvrige nordiske hovedsteder, og Koren har sterk tro på at systemet også her i byen vil kunne lette påkjenningen for trafikkbetjentene, samtidig som parkeringssirkulasjonen i indre Oslo bedres betraktelig.
7.Erfaringene så langt viser at det er vanskelig å efterleve Stortingets ønske om å begrense veksten i transportsubsidiene, sa Jakobsen, som voktet seg vel for å lette på sløret for statsbudsjettet.
8.Et større omorganiseringsprosjekt er snart ferdig og vil, ifølge Øye, bidra til å lette på problemene.
9.F. eks. en rentenedsettelse på 1 pst., slik vi har gått inn for, vil for en familie med et boliglån på 300 000 gi en lette på kr. 1 500 pr. år efter skatt.
10.For skattefri rente fører til likegyldighet med anskaffelsespriser, samtidig som man begynner å ønske seg prisstigning efterpå, for å lette på nedbetalingen !
11.Fylkesmannen har ikke stadfestet dette og har bedt Bærum om å lette på restriksjonen.
12.I den politiske erklæring heter det blant annet at man oppfordrer både uland, alliansefrie stater og land i Vesten om å lette på den internasjonale spenning og øke det politiske og økonomiske samarbeide i verden.
13.I sin tildels aggressive agitasjon for å få faren løslatt, hevder WolfRüdiger Hess at alle fire makter har noe å skjule Vestmaktene kunne unngått en utvidelse av krigen - og at de derfor ikke vil slippe Rudolf Hess ut eller lette på fengselsreglene.
14.Ifølge ubekreftede meldinger hadde patruljebåtene dykkere ombord som lette på bunnen for å se om de 21 synkebombene og den ene sprengladningen hadde hatt noen virkning.
15.Problemet er imidlertid at vekkingen skjer ved halv femtiden, et tidspunkt hvor selv morgenfriske idrettsutøvere ikke er særlig glade for å måtte lette på øyelokkene.
16.På tross av dette har vi ikke råd til å lette på vårt reklametrykk.
17.Stavangerfirmaene 3 X Dykkerselskap og tuabåtfirmaet Haaland & Sønn lette på eget initiativ i forlisområdet.
18.Ulandene bes dessuten om å åpne for utenlandske investeringer slik at de kan lette på sin gjeldskrise ved å få inn penger den veien.
19.Ikke røre ! var den klare beskjeden jeg fikk da jeg våget meg til å lette på folien.
20.Bakgrunnen er at statlige myndigheter nå vurderer å lette på mulighetene for bl.a. import av øl fra EF mot at EF importerer mer norsk fisk.
21.Beskyldninger om at de bruker sitt kjønn til å oppnå fordeler, og at de er" lette på tråden", siden de har søkt til Forsvaret, skal være relativt alminnelige.
22.Billedterapi vil for eksempel senere lette på trykket og få pasienten til å gi uttrykk for sine følelser, mente han.
23.De som overveier å stemme på Hagens parti, er altså svært lette på foten i partipolitisk sammenheng.
24.De strenge sveitsiske bankreglene medfører at Danielsson ikke kan lette på sløret og avsløre hvilke utenlandske investorer som den nærmeste tiden vil være med på å avgjøre om Blystadbrødrenes rekordstore oppkjøpsforsøk av Kosmoskonsernet vil føre frem.
25.Det er hevdet at dere ikke var kjappe nok til å innse behovet for å lette på reguleringssamfunnet.
26.Det ville i alle fall lette på den akutte krisen.
27.Dette kom frem da Norges Ishockeyforbund valgte å" lette på sløret" midt i sine bestrebelser på å styrke den administrative delen av forbundet, og finne Hasse Westbergs efterfølger.
28.Efterforskningen pågår for fullt og Trondheimspolitiet vil antagelig lette på sløret i eftermiddag.
29.Jeg regner med helt andre resultater i Oberhof, men skulle russerne med Algis Sjalna og Juri Kashkarov i spissen gjenta Minskresultatene, er det bare å lette på hatten.
30.Jeg skulle anta at finansministrenes motvilje mot å lette på kredittrestriksjonene og å redusere renten, også har noe med arten av utlån å gjøre, og det er nesten merkelig at sosialistenes finansjonglør Berge ikke har grepet fatt i dette poeng.
Your last searches