Norwegian-German translation of levere

Translation of the word levere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

levere in German

levere
levereverb absetzen
Synonyms for levere
Derived terms of levere
More examples
1.Det siste vi ønsker er å tvinge fortjente gullmedaljevinnere til å levere tilbake sine medaljer, men...
2.For det fjerde står vi overfor spørsmål som vedrører kjernevåpenterskelen," sier Holst, og det er jeg helt enig med ham i, dersom det var snakk om å satse massivt på langtrekkende rakettsystemer - slik russerne gjør - som kan" levere" både konvensjonelle kjemiske og kjernefysiske ladninger.
3.SovjetUnionens muligheter til i fremtiden å levere energi og råvarer avhenger i stor grad av hvilket omfang landene i SEV (Comecon) kan levere produkter som er nødvendige for den sovjetiske økonomi".
4.Bare fortell meg hvor jeg skal levere bilen.
5.De er ikke lenger så generøse med å levere gratis olje til Nicaragua, uttalte utenriksminister Shultz.
6.De to norske lastebilene som ble satt i brann av spanske demonstranter var på vei inn i landet for å levere en torskelast.
7.Den ene ba pikkoloen om å levere et brev til en dame i Parkveien, men først kjøpe seks lyse roser til henne.
8.Dersom jeg må levere søppel til kommunen og betale 600 kroner for det, må kommunen betale meg for de tapte verdier" søppelet" har for meg, sier Per Moen til Aftenposten.
9.Dersom vi skal kunne levere gass i de siste fem årene av dette århundret, må det treffes beslutninger i midten av 1980årene, understreket Kristiansen, som fryktet at ikke alle i forbrukerlandene var klar over disse tidsperspektivene.
10.Det er jo ikke sikkert at det selskapet som kan levere det beste anbudet for resten av 1984, også kan levere best anbud for en lengre periode, kommenterer olje og energiministeren.
11.Det står i forbundets lover at de impliserte parter, i dette tilfellet altså Myhre og Jim Marthinsen, har en tre ukers frist på seg til å levere sine skriftlige forklaringer.
12.Det tar vel ikke så lang tid å levere et brev, sa han.
13.Det viser at vi er på rett vei, men vi kan ennå ikke levere like billig som kystbaserte stålverk f.eks. i Rotterdam får sin jernmalmslig, sier driftsdirektør Per Havdal.
14.Dette markedet utgjør en begrenset andel av de store dataleverandørenes salg, men mikrodatamaskinene er likevel av strategisk betydning for dem som ønsker å levere systemer for kontorautomasjon til bedriftene.
15.En dag vil statsministeren komme til oss og levere tilbake våre pass, når han trenger oss for å rydde opp i det kaos vi beveger oss inn i.
16.Enten får Flow levere meg fostercellene, eller så skal jeg ha en klekkelig økonomisk erstatning.
17.Enten godtar dere flertallsvedtaket i Taxisentralen om å kjøpe EDB, eller så kan dere levere inn drosjeløyvene, eventuelt søke om å gå ut av sentralen, skriver Vigestad til dem.
18.For å få levere og derved skaffe penger i egen lomme, har altfor mange fiskere latt kjøpere få dobbelt så mye sild som det står på sluttseddelen.
19.Helt klart er det at Idrettsstyret må ta et standpunkt i løpet av et par års tid, vi skal levere en innstilling til Idrettstinget i 1987, sier idrettsformann Hans B. Skaset.
20.Iskrem er impulskjøp, derfor lever vi efter filosofien om å levere gode produkter presist og tiltrekke oppmerksomhet inne i butikkene.
21.Jeg begynner forøvrig å føle meg litt sliten, men får forsøke å sette et skikkelig punktum og levere to bra hopp istedet for ett bra og ett brukbart i Bischofshofen fredag.
22.Jeg kunne ikke en gang drømme om at han ikke ville levere det til Reagan neste morgen, sier Haig.
23.Med vår profil, med et lavt pristilbud for gode varer, er det vanskelig for den vanlige norske produsent å levere produkter som kan selges til Dressmannprisen.
24.Norsk industri kan idag levere en rekke produkter av interesse for bilindustrien.
25.Selv om Norge er et lite land, er vår industri i stand til å levere varer og tjenester som fremmer økonomisk utvikling.
26.Som unnskyldning for ikke å levere selvangivelsene i tide anføres ofte familie eller andre personlige problemer, sier Hjermstad.
27.Thomas måtte levere to urinprøver ved to ulike tilfeller efter semifinalekampen i forrige uke.
28.To brukte amerikanske pocketbøker, som han kan levere tilbake og få en brukt i bytte.
29.Ved dette prosjektet ville vi se om Byfornyelsen kunne levere leiligheter av god standard til en konkurransedyktig pris.
30.Vi anser Norden som vårt hjemmemarked og tar først og fremst sikte på å levere løsninger til de mange kontorarbeidsplassene, sier divisjonsdirektør Jan Olofsson i Esselte System.
Similar words

 
 

levere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) levereleverendelevert
Indikative
1. Present
jegleverer
duleverer
hanleverer
vileverer
dereleverer
deleverer
8. Perfect
jeghar levert
duhar levert
hanhar levert
vihar levert
derehar levert
dehar levert
2. Imperfect
jegleverte
duleverte
hanleverte
vileverte
dereleverte
deleverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde levert
duhadde levert
hanhadde levert
vihadde levert
derehadde levert
dehadde levert
4a. Future
jegvil/skal levere
duvil/skal levere
hanvil/skal levere
vivil/skal levere
derevil/skal levere
devil/skal levere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha levert
duvil/skal ha levert
hanvil/skal ha levert
vivil/skal ha levert
derevil/skal ha levert
devil/skal ha levert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle levere
duville/skulle levere
hanville/skulle levere
viville/skulle levere
dereville/skulle levere
deville/skulle levere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha levert
duville/skulle ha levert
hanville/skulle ha levert
viville/skulle ha levert
dereville/skulle ha levert
deville/skulle ha levert
Imperative
Affirmative
dulever
viLa oss levere
derelever
Negative
duikke lever! (lever ikke)
dereikke lever! (lever ikke)
Your last searches