Norwegian-German translation of liane

Translation of the word liane from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

liane in German

liane
botanikknoun Liane [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Espen Liane, Rune Fjell og Glenn Mørk sto for Skulleruds øvrige mål, mens Erik Bergerud nettet for et godt kjempende Rommenlag.
2.Hos Urædd var Trond Liane i forsvar, Johnny Haugen fremme i angrep og med Bent Svele i fri posisjon fremme, avgjørende for gevinsten.
3.Helt fra begynnelsen av har dette borettslaget fungert veldig fint, forteller Vibeke Liane.
4.Jeg har aldri tidligere bodd noe sted hvor det har vært et så bra miljø, sier Vibeke Liane.
5.Under lå nok en viss skepsis mot innvandrerne, sier Vibeke Liane.
6.Vi må satse på det vi har felles, og drive konkret arbeid i nærmiljøet, mener Vibeke Liane.
7.Både Vibeke Liane og Marjit Rampuri hørte til de alle første som flyttet inn i Avstikkern Borettslag, høsten 1982.
8.Fra venstre Vibeke Liane, Torunn Willadssen, Peggy Moen, Anis Ahmed, Tone Mette Haugen og Anne Kroken.
9.Før trodde jeg kanskje at forskjellen mellom dem og oss var mye større, sier Vibeke Liane.
10.Jeg ser fremtiden i dette, sier Vibeke Liane.
11.Miljøet er veldig fint, forteller Vibeke Liane (t.v.) og Marjit Rampuri, som her sitter med Marjits lille sønn Gursharn.
12.Solveig Liane har gått i lære hos Thorkildsen og er snart ferdig utlært.
13.Ute på banen var VMspilleren Bent Svele og Trond Liane de nyttigste med henholdsvis seks og syv scoringer.
Your last searches