Norwegian-German translation of lide

Translation of the word lide from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lide in German

lide
innvirkningverb erleiden
  tapverb erleiden
  nederlagverb sich zuziehen, davontragen
  verkverb leiden, erleiden
  være sykverb kränkeln, unwohl sein, krank sein, leidend sein
Synonyms for lide
Derived terms of lide
Anagrams of lide
More examples
1.Jeg er glad for at Grunnlinjen og forslaget fra Høyre vil lide nederlag - efter all sannsynlighet i hvert fall - ved voteringen her idag.
2.(IPS / Mario Osava) - Ingen flere Cubataos, er krigsropet blant brasilianske miljøvernfolk som nå har mobilisert for at ingen flere byer skal lide samme skjebne som Cubatao, Brasil største industrisenter og mest forurensede by.
3.(amour de soi) og en like naturlig vantrivsel eller pine ved å se andre livsvesener lide (pitie).
4.Dersom ingen ser utover og fremover og skaper perspektiver og felles mål, utover særinteressene, vil folkestyre lide.
5.Det er klart at vi vil lide store økonomiske tap gjennom en langvarig streik, men jeg er fremdeles ikke i stand til å si nøyaktig hvor mange penger det dreier seg om fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathen SAFE til Aftenposten.
6.Det er naturligvis kjedelig for spillerne selv at de er skadd, men jeg tror ikke landslaget vil lide så mye, sier Piontek.
7.Det er tragisk hvis 5000 ansatte i Akergruppen skal lide under at kreditorer og aksjonærer ikke kan bli enige.
8.Du ønsker visst på død og liv at jeg skal lide av dår lig samvittighet, du !
9.En frihet til å kjøre seg selv ihjel på veier uten fartsgrenser, en frihet til å gå til grunne i narkotikaens helvete og en frihet til å lide sosial nød, er en frihet jeg godt kan unnvære.
10.Hvilke grener tror du vil lide mest ?
11.Hvis amerikanerne og britene blander seg inn på Iraks side, vil de lide en enda verre skjebne her, tordnet han.
12.Hvordan går det ellers an å lide eller være kjærlig på bare tre bokstaver, insisterer reiselivsdirektøren, ekspert på raske svippturer også i tankegangen, som nå kretser rundt mer virkelighetsnære følelser enn den lettvinte Dynastitypen.
13.Høyre kan ikke akseptere at Oslos befolkning skal måtte lide og betale for at Arbeiderpartiet og bystyreflertallet setter prestisjehensyn fremfor hensynet til byens økonomi, sier Østen.
14.Jeg vet ikke hvor store tap vi kommer til å lide på grunn av denne episoden, men vi mistet iallefall en dags fiske, og vi må som sagt reparere trålwiren.
15.Si det. ntagelig for å få sovne inn og slippe å ligge der og lide mens han ventet på døden.
16.Til beste for fotballen ønsker vi å slå ut Rapid og dermed unngå å lide for den urettferdigheten som rammet oss med UEFAs avgjørelse.
17.Vi er opptatt av at dyrene ikke skal lide under forsøkene og at deres levevilkår i dyrestallene skal være så gode som mulig, sier Braastad.
18.Vi må lide, elske og skratte.
19.Advokat Hans Petter Haugen, som representerer den uheldige koordinatoren av det store flaskepartiet, sier til Aftenposten at hvis det ikke blir en minnelig løsning på saken, vil hans klient lide et økonomisk tap på bortimot en halv million kroner.
20.Alle rimelighetsgrunner tilsier at de som blir berørt, får en skikkelig erstatning efter det tap de måtte lide ved det.
21.Arbeidet forsøkes påskyndet mest mulig uten at kvaliteten i arbeidet må lide.
22.Bare tanken på hva deres barn må lide på grunn av dem, får ofrene til slutt til å tvile på sin forstand, på sin rett til å leve.
23.Beboerne på Holmlia skal ikke lide økonomisk for at leiligheter i flere av borettslagene fremdeles står tomme.
24.Berettigede forkynner og ytringsfrihetshensyn vil nok ikke lide om departementet forlanger at OFK utviser et minste minimum av respekt, såvel for skrevne som uskrevne regler om hensyn og sømmelighet, heter det i brevet.
25.Blakstad forteller at spanske myndigheter ga klare forsikringer om at alle parter som er blitt involvert i dette fra norsk side ikke skulle lide tap.
26.Blir det roere eller motorbåtfolk / seilere som må lide mest ?
27.Bystyrets flertall mente på sin side at vernehensynene er rimelig ivaretatt og at utbyggeren A / S Eiendomssanering kan lide store økonomiske tap dersom reguleringsforslaget ikke blir vedtatt.
28.Både undervisningen og forskningen i faget vil lide sterkt - det vil bli minimalt med forskning, sier han.
29.Cordelia, Lears yngste datter, som er ærlig og uten falsk smiger og som får lide for det, hun har også gjennom store deler av forestillingen sitt ansikt" satt" i en anelse om verdens bedrageriske svik.
30.Da gruppen besøkte et sykehus i byen Ahwaz, snakket dens medlemmer med seks iranske soldater som skal lide av virkningene av kjemiske våpen, heter det.
Similar words

 
 

lide as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lidelidendelidd
Indikative
1. Present
jeglider
dulider
hanlider
vilider
derelider
delider
8. Perfect
jeghar lidd
duhar lidd
hanhar lidd
vihar lidd
derehar lidd
dehar lidd
2. Imperfect
jegled
duled
hanled
viled
dereled
deled
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lidd
duhadde lidd
hanhadde lidd
vihadde lidd
derehadde lidd
dehadde lidd
4a. Future
jegvil/skal lide
duvil/skal lide
hanvil/skal lide
vivil/skal lide
derevil/skal lide
devil/skal lide
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lidd
duvil/skal ha lidd
hanvil/skal ha lidd
vivil/skal ha lidd
derevil/skal ha lidd
devil/skal ha lidd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lide
duville/skulle lide
hanville/skulle lide
viville/skulle lide
dereville/skulle lide
deville/skulle lide
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lidd
duville/skulle ha lidd
hanville/skulle ha lidd
viville/skulle ha lidd
dereville/skulle ha lidd
deville/skulle ha lidd
Imperative
Affirmative
dulid
viLa oss lide
derelid
Negative
duikke lid! (lid ikke)
dereikke lid! (lid ikke)
Your last searches