Norwegian-German translation of ligge inntil

Translation of the word ligge inntil from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ligge inntil in German

ligge inntil
generellverb aneinander grenzen°, anliegen, angrenzen
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble argumentert med at barnehaven i flertallsforslaget ville ligge inntil den sterkt trafikkerte Nordstrandveien.
2.Påbygget skal ligge inntil langveggen av kirken på nordveggen mellom tårn og sakristi.
3.Oljen og gassen føres i rørledninger inn til denne fabrikken, som kan ligge inntil 30 kilometer borte.
Your last searches