Norwegian-German translation of livbøye

Translation of the word livbøye from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

livbøye in German

livbøye
nautisknoun Rettungsring [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Vi er enig i at nisjetenkning er en livbøye, men den faste bøye må være generell skipsfart.
2.Båtens eier, som var alene ombord, omkom i forliset og ble funnet i sjøen efter et par timer, med en livbøye på seg.
3.Den var heller ikke utstyrt med båtshake, livbøye og line.
4.En livbøye, ikke til Schiller, men til oss.
5.En tom redningsflåte og en livbøye ble funnet av kystvaktsfartøyet" Lafjord" ved firetiden lørdag morgen.
6.Enkelte karakteriserte forslaget om å opprette et" Det Internasjonale Norske Skipsfartsregister" efter mønster av det som på Bermuda kalles" Exempted Companies", som en livbøye i rett tid for næringen.
7.Jeg sa at han måtte finne en livbøye og hoppe efter, men jeg så ham ikke igjen.
8.Med livbøye nummer to forsvarlig festet, og med hjelp av de andre ombord, klarer man som regel oppheisningen.
9.Slik sett er den en livbøye.
10.Å hive ut en livbøye er dessverre sjelden tilstrekkelig.
11.Derefter ble de to og to med makt bundet til en livbøye, - skipets navn var på forhånd fjernet fra bøyene og så kastet overbord.
12.Det ble kastet ut en lysende livbøye, og en redningsbåt fra skipet ble låret.
13.Forsikringsbørsen Lloyds of London vil ikke kaste ut noen" økonomisk livbøye" for eventuelt å redde noen av de 1532" medlemmene" som trues med økonomisk ruin fordi deres syndikater er påført tap på 132 millioner pund (nær 1,5 milliarder kroner) de siste årene.
Your last searches