Norwegian-German translation of lynavleder

Translation of the word lynavleder from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lynavleder in German

lynavleder
sikkerhetnoun Blitzableiter [m]

 
 

More examples
1.Det viste seg imidlertid at sakene, en antenne, en koblingsboks og en lynavleder, var overlevert Televerket og tilintetgjort.
2.Nesiebiche fikk en hyssingstump rundt halsen, og som en slags lynavleder skulle den langsomt lede forbannelsen ut av kroppen.
3.Alene vil en slik ordning også lett fungere som en lynavleder når sterkere lut er på sin plass.
4.Alle burde bygge i betryggende nærhet av en slik lynavleder.
5.Da er sjefen nærmeste lynavleder.
Your last searches