Norwegian-German translation of mannfolk

Translation of the word mannfolk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mannfolk in German

mannfolk
generellnoun Mannsleute [p]
Synonyms for mannfolk
Similar words

 
 

More examples
1.Mannfolk" er både latterlig, treffende og morsom å spille og vi går til verket med friskt mot, sier medlemmene i Bærum Teaterselskap.
2.Mannfolk mot porno" står for sine synspunkter og tar gjerne et oppgjør med pornoaktivistene.
3.Det er klart man gjør seg andre tanker idag enn før, men fremdeles er det slik at mannfolk skaffer penger, bil og ordner opp i interne rettssaker, mens kvinnene tar seg av campingvogn og barna.
4.Det var fantastisk å få lov til å benytte alle de triksene mannfolk kan bruke.
5.Du veit, de skyr ingenting, de er akkurat som andre mannfolk ! ler Astrid og gir Aartun en klem så han nesten går overende.
6.Jeg kikker litt på det som er skjedd siden opprøret, hvordan mannfolk har det inni seg, som individer og i kjærlighetsforhold.
7.Om noen skulle være i tvil klær skaper også mannfolk.
8.Vi fant frem en bunke med skuespill, diskuterte for og imot, og kom frem til" Mannfolk" som egnet, forteller en av medlemmene og aktør i stykket, Solveig Rokseth.
9.Vi hadde også noen litt iltre mannfolk på tråden som mente at det gikk slett ikke an å arrangere et rent kvinneløp, men selvfølgelig går det an.
10.Vår organisasjon," Mannfolk mot porno", er ikke med i Kvinnefrontens gruppe Anti Porno eller Aksjonsgruppen mot pornografi og prostitusjon.
11.Alt som har med jakt og viltpleie å gjøre har frem til nå vært forbeholdt" Mannfolk med stor M".
12.At voksne mannfolk med ansvar kan gråte når skjebnen plutselig rammer dem og deres folk, kaller umiddelbart på sympati.
13.Det er første og siste gang jeg er blitt omfavnet av et mannfolk.
14.Det er hovedsakelig mannfolk i 2530 årsalderen som stiller opp til dyst på Sentrum Biljardklubb om kveldene, men det finnes medlemmer helt fra 15 til 75 år.
15.Det er mannfolk i alle aldre som stiller opp, og efterhvert er det flere og flere som tar med seg barn og barnebarn.
16.Det er tydelig blitt en myte at pornografien hører mannfolk til, sier Bjørge Sæther.
17.Det samme gjør de to kartongene med ialt 50 pakker norsk fiskemel som vi akter å efterlate i landsbyen, noe som fører til et nytt møte av stedets mannfolk.
18.Dette har hun også skrevet om i boken" Mannfolk" som utkom på Pax forlag ifjor.
19.Diskriminerende, vil kanskje mange mannfolk si.
20.Efter påtrykk fra familien og andre som står ham nær, har han besluttet å trekke seg fra aktivt lederskap i foreningen" Mannfolk mot porno".
21.Ennå hadde ikke helseprofetene vunnet frem når det gjaldt tobakkens skadelige virkninger, tvert imot ble den regnet som en nødvendighetsartikkel for de fleste mannfolk - derimot var man ikke så sikker på at kvinnene behøvde denne luksusvare.
22.Et blad om og for jenter, men som også kan kjøpes av mannfolk.
23.Fellesaksjonen har rundt om i landet tilslutning av stadig flere grupper i bevegelsen" Mannfolk mot porno".
24.Heller ikke at hun som universitetslærer synes å mene at jeg i min anmeldelse av boken" Mannfolk" burde fortiet det mannshatet jeg finner så klart uttrykt der og glemt min kritiske sans.
25.Her burde man kanskje foretatt en kjønnskvotering, men på den annen side kryr det av mannfolk rundt kong Olav ellers under arrangementet, så det går vel oppiopp.
26.Hos zuluene er det en dag i året slik at kvinnene ifører seg mannsklær, går rundt og forteller grisehistorier og i det hele tatt oppfører seg som mannfolk.
27.I forbindelse med den senere tids oppslag i aviser og andre medier angående mobbingen av Asgeir Nordengen som leder av" Mannfolk mot Porno" i Oslo, vil Oslogruppen av Fellesaksjonen mot Porno og Prostitusjon uttrykke sin fulle støtte til de menn som har sluttet opp om" Mannfolk mot porno".
28.Instruktør Bjørn Hulleberg retter på Marit Grefbergs slipsknute og gir klarsignal for" Mannfolk" med Bærum Teaterselskap i kveld.
29.Jeg blir regnet for å være litt ukulturell - men jeg kommer fra en epoke da folk hadde respekt for helgedagen, da mødre oppdro sine sønner til å bli mannfolk og da kvinnen ble dyrket.
30.Kvinnens rolle i kriminallitteraturen er ikke lenger et forskremt og stakkarslig vesen som herses med av brutale mannfolk, før hun til sist reddes ut av knipen av edle og sterke representanter for det samme kjønn.
Your last searches