Norwegian-German translation of marke

 
 

More examples
1.Den gangen ble oløp arrangert langt inne i marke, ikke som idag hvor man som oftest må være nær hovedvei for bilenes skyld.
Your last searches