Norwegian-German translation of med ett

Translation of the word med ett from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

med ett in German

med ett
tidother plötzlich
Synonyms for med ett
Similar words

 
 

More examples
1.Botta" nøyde seg med ett mål, og hvilket mål !
2.Ogilvy om reklame" heter boken, som kommer i høst på Dreyers Forlag, i samarbeide med ett av de 141 byråene - Ogilvy & Mather i Oslo.
3.Sesongåpningen feires med ett av dagens hotteste jazznavn, Hot Club de Norvege, som spiller før og efter forestillingen", heter det bl. a. i en pressemelding.
4.Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinger i desember å øke antallet barn pr. avdeling med ett for å få plass til 700 flere og øke inntektene.
5.Da jeg med ett fikk 1520 meter på Fischer, og like efterpå tro til alt jeg orket i den siste fiskebeinsmoten, trodde jeg på sølv.
6.Dagens situasjon med ett stort lokale gjør at både kulturog kinovirksomhet lider.
7.Det er slett ikke nødvendig, lyder det med ett fra vår trofaste sidemann.
8.Et annet sted har mannskapet eget bordtennisrom, riktignok bare med ett bord.
9.Fysisk har Trine alle forutsetninger, hun er tøff psykisk, ikke" fanatisk" i sin idrett og allsidig, med ett bein godt plantet i en annen idrett (håndball), sier Knut Erik Høiby, generalsekretær i friidrettsforbundet.
10.Glad jeg slapp med ett hopp, og at jeg kan spare energien til finalen.
11.I juni ble alle fylkesformennene i Senterpartiet kalt inn til konferanse der erfaringene med ett års regjeringssamarbeide ble drøftet.
12.Ingen norsk konge har så mye kjennskap til Oslos østkant som kong Olav, kommer det med ett.
13.Jeg opplever at jeg står med ett ben i flere perioder.
14.Med ett erfarte jeg hvordan det var å spasere i luften, sier en av de skadede, som var på en liten fjelltopp 300 meter over sprengningsstedet.
15.Men, men, fortsetter den flittige sekretær og beveger seg med ett ned på vanlig grasrotplan.
16.Mor eller far med ett eller flere barn, som lever av en inntekt, pluss særskilte bidrag.
17.Mor og far med ett eller flere barn, som lever av en høy, middels eller lav inntekt.
18.Mor og far med ett eller flere barn, som lever av to inntekter.
19.Peter Angerer - med 51 sekunder og Røtsch med ett minutt og 29 sekunder, hvorav 27 på den siste 2,5 kilometers sløyfen.
20.She is great, sier han med ett.
21.Slaget i Dynekilen i 1716 under Den store nordiske krig vil vi imidlertid komme tilbake til senere, forhåpentlig presentert med ett eller to diaramaer, sier Eyvang.
22.Vi er nødt til å ta poeng, helst to, mens mossingene vet at de klarer seg med ett.
23.Vi kom skjevt ut fra start, efter spill og chanser burde vi vunnet våre fire første kamper ; vi kom fra dem med ett poeng.
24.Vi ser fortsatt med ett øye gjennom mannens, det er ikke til å komme fra.
25.Zoo har 220 reisedager i året, og jeg må jo fylle ut resten av tiden med ett eller annet.
26.50 norske statister får det med ett travelt.
27.ASBJØRNSEN nevner ikke Søndre Heggelivann med ett ord, kanskje gikk hans sti lenger oppe i lia øst for vannet.
28.Afghanistan ble ikke nevnt med ett eneste ord, ifølge Trædal.
29.Alenefarens største enkeltgruppe er enkemenn over 50 år med ett barn.
30.Allikevel krever vi av våre toppolitikere at de med ett hjerte, en hjerne og ett beskåret liv på heltid skal kunne splitte havet, og med alltid ensomme og riktige avgjørelser føre oss nær sagt til det forjettede land.
Your last searches