No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword med hånden på hjertet. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Med hånden på hjertet, Arnfinn Jensson, kan journalistikk læres ?
2.Det jeg med hånden på hjertet kan gjøre, er å si at der Høyre foran valget i 1981 lovet ekstra innsats, er vi kommet et langt stykke på vei.
3.Kan vi med hånden på hjertet si at vi ser disse konturer idag ?
4.Med hånden på hjertet sier han følgende da vi bryter målsnoren.
5.Men, med hånden på hjertet, det skjer ikke ofte.
6.Men med hånden på hjertet kan vel ingen bekjenne at den er av noen stor kvalitet.
7.Morten Hoffman, BUL og Maj Britt Aastad, Tjalve, var de raskeste av" mosjonistene", men med hånden på hjertet kan vel ingen av de to kalles direkte mosjonister der de springer de 10 km på tider like i overkant av 30 minutter.
8.Og hvem kan egentlig med hånden på hjertet si at den ikke er det - jfr. sykestatistikken.
9.Svært få kan med hånden på hjertet si at de kjenner noe særlig til dette navnet.
10.For med hånden på hjertet, det er vel ingen som virkelig ønsker å bruke ferietiden sin til kjedelige sysler som man forlengst har forlatt hjemme ?
11.Bare ni prosent av dem kan med hånden på hjertet si at de liker fisk meget godt.
12.Den dagen vi kan si med hånden på hjertet at" vi er veldig bra", kan ligge langt unna.
13.Ingen kan med hånden på hjertet hevde at telefonens brukere vil tape på en slik konkurranse.
14.Mange kan med hånden på hjertet si at de har slitt for nærradiosaken her i landet.
15.Med hånden på hjertet, er det tøffere enn De på forhånd hadde trodd å delta i det politiske liv på toppplan ?
16.Med hånden på hjertet må jeg si jeg ikke tror Arbeiderpartiet vil følge opp arbeidet med å rydde opp i jungelen av norske lover, regler og forskrifter.
17.Men - jeg må med hånden på hjertet si at jeg idag ikke er helt sikker på hvilke av dokumentene som fremdeles er hemmeligstemplet, og hvilke som ble behandlet i åpen rett eller er blitt omtalt i massemediene.
18.Men - med hånden på hjertet - jeg synes ikke dette er blasfemi.
19.Men jeg kan ikke med hånden på hjertet si at jeg føler meg trygg.
20.Men med hånden på hjertet, ingen hadde vel ventet det annerledes.
21.Men med hånden på hjertet innrømmer endel eksperter at provokatører av slaget Russel idag er mer nødvendige enn eksponenter for velpleiet kunst.
22.Når det gjelder de blokkene i Nordsjøen som ble tildelt i denne runden, er det ingen som med hånden på hjertet regner med at det skal bli gjort noe nytt Statfjord eller Trollfunn.
23.Og slett ikke vil noen med hånden på hjertet sverge på at Europas befolkning efter Stockholmkonferansen kan føle seg tryggere.
24.Selv om det finnes mange forståsegpåere og folk som gjerne vil kritisere, er det likevel få som med hånden på hjertet vil påstå at Willoch har ført en uansvarlig økonomisk politikk.